Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-09-20 101.7 dB 15:35:01 43.7 dB 05:46:07 69.7 dB 71.2 dB 70.2 dB 72.3 dB 59.1 dB 76.1 dB
2020-09-19 104.1 dB 16:05:32 47.1 dB 02:06:19 32.0 dB 71.5 dB 69.3 dB 72.3 dB 58.6 dB 0.0 dB
2020-09-18 97.7 dB 12:25:11 43.3 dB 04:24:12 33.4 dB 71.3 dB 67.9 dB 72.3 dB 57.1 dB 0.0 dB
2020-09-17 90.4 dB 13:56:06 43.2 dB 00:42:02 30.7 dB 70.7 dB 67.4 dB 71.8 dB 57.7 dB 0.0 dB
2020-09-16 92.5 dB 16:13:09 44.5 dB 16:06:25 31.7 dB 71.0 dB 67.7 dB 71.9 dB 58.0 dB 0.0 dB
2020-09-15 94.6 dB 15:00:12 46.0 dB 00:19:47 30.6 dB 71.0 dB 68.3 dB 72.0 dB 58.2 dB 0.0 dB
2020-09-14 94.6 dB 12:51:46 44.8 dB 02:37:35 31.9 dB 71.1 dB 67.3 dB 72.2 dB 57.8 dB 0.0 dB
2020-09-13 95.0 dB 14:09:26 45.4 dB 00:15:16 69.5 dB 70.7 dB 72.0 dB 72.2 dB 58.8 dB 0.0 dB
2020-09-12 96.0 dB 16:44:35 47.6 dB 01:53:10 31.9 dB 70.7 dB 68.9 dB 71.5 dB 58.3 dB 0.0 dB
2020-09-11 99.6 dB 12:33:33 47.0 dB 16:06:35 31.8 dB 71.1 dB 68.7 dB 72.1 dB 59.0 dB 0.0 dB
2020-09-10 94.4 dB 11:15:36 46.5 dB 02:11:09 69.3 dB 70.9 dB 69.0 dB 71.9 dB 58.6 dB 0.0 dB
2020-09-09 91.6 dB 07:32:57 43.9 dB 01:55:19 69.0 dB 70.7 dB 68.4 dB 71.8 dB 57.2 dB 0.0 dB
2020-09-08 98.5 dB 10:04:48 45.5 dB 02:09:08 31.3 dB 71.0 dB 66.9 dB 72.0 dB 57.1 dB 0.0 dB
2020-09-07 92.8 dB 18:10:23 44.5 dB 01:43:42 31.1 dB 70.5 dB 69.0 dB 71.5 dB 59.7 dB 0.0 dB
2020-09-06 104.2 dB 14:28:19 45.5 dB 06:59:47 68.8 dB 70.6 dB 69.0 dB 70.6 dB 58.0 dB 0.0 dB
2020-09-05 106.6 dB 13:10:38 45.6 dB 00:04:30 69.5 dB 71.5 dB 68.3 dB 70.7 dB 60.0 dB 0.0 dB
2020-09-04 97.5 dB 14:32:28 42.9 dB 02:22:37 31.7 dB 71.1 dB 68.7 dB 72.0 dB 59.0 dB 0.0 dB
2020-09-03 90.7 dB 17:30:20 43.1 dB 04:14:37 68.8 dB 70.4 dB 67.6 dB 71.3 dB 58.5 dB 0.0 dB
2020-09-02 88.8 dB 16:27:53 46.6 dB 05:21:25 31.0 dB 70.4 dB 67.4 dB 71.5 dB 57.9 dB 0.0 dB
2020-09-01 96.2 dB 09:41:16 42.6 dB 03:13:12 30.7 dB 70.6 dB 67.1 dB 71.8 dB 58.6 dB 0.0 dB
2020-08-31 93.0 dB 10:50:48 42.8 dB 03:25:49 69.1 dB 70.9 dB 67.9 dB 71.9 dB 58.6 dB 0.0 dB
2020-08-30 97.5 dB 16:08:18 44.4 dB 06:49:14 69.1 dB 70.5 dB 70.8 dB 71.6 dB 58.2 dB 0.0 dB
2020-08-29 97.8 dB 14:21:22 46.0 dB 16:54:17 31.3 dB 69.8 dB 68.9 dB 70.4 dB 59.8 dB 0.0 dB
2020-08-28 90.2 dB 18:14:32 47.1 dB 16:24:13 32.6 dB 70.2 dB 67.3 dB 70.8 dB 62.9 dB 0.0 dB
2020-08-27 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-26 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-25 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-24 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-23 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-22 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-21 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-20 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB

Гр. Рaдомир, път от РПМ № 6, към установка на НТУ № 2086\


Дневни показатели:  L24 = 76.1 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 69.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 71.2 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 70.2 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 101.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 43.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 72.3 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 59.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.