Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-06-02 102.9 dB 17:04:35 49.2 dB 13:53:39 69.3 dB 71.3 dB 66.7 dB 72.0 dB 57.4 dB 0.0 dB
2020-06-01 101.9 dB 09:25:55 49.5 dB 01:31:21 69.1 dB 71.2 dB 66.4 dB 71.9 dB 56.7 dB 0.0 dB
2020-05-31 90.3 dB 17:55:03 49.6 dB 10:08:00 68.5 dB 70.5 dB 68.1 dB 72.0 dB 56.8 dB 0.0 dB
2020-05-30 107.1 dB 09:41:56 48.9 dB 02:18:58 70.8 dB 73.0 dB 69.0 dB 70.8 dB 58.2 dB 0.0 dB
2020-05-29 105.6 dB 14:33:04 49.3 dB 01:11:44 31.4 dB 71.7 dB 69.0 dB 72.0 dB 55.3 dB 0.0 dB
2020-05-28 93.2 dB 12:42:33 49.2 dB 00:10:33 29.8 dB 71.0 dB 66.6 dB 72.3 dB 57.3 dB 0.0 dB
2020-05-27 92.7 dB 14:40:31 50.2 dB 00:01:15 69.6 dB 71.5 dB 68.0 dB 72.8 dB 56.3 dB 0.0 dB
2020-05-26 95.1 dB 13:09:06 49.6 dB 02:58:26 31.4 dB 72.0 dB 66.8 dB 73.3 dB 56.8 dB 0.0 dB
2020-05-25 98.1 dB 17:03:45 49.4 dB 00:08:01 31.7 dB 71.1 dB 68.3 dB 72.0 dB 56.8 dB 0.0 dB
2020-05-24 101.0 dB 15:38:26 48.6 dB 13:32:46 68.6 dB 70.4 dB 68.8 dB 72.0 dB 56.9 dB 0.0 dB
2020-05-23 96.4 dB 13:50:01 34.6 dB 06:19:17 68.7 dB 70.2 dB 69.4 dB 71.2 dB 58.3 dB 0.0 dB
2020-05-22 95.1 dB 13:18:32 48.2 dB 14:45:53 30.8 dB 70.8 dB 67.2 dB 71.9 dB 55.5 dB 0.0 dB
2020-05-21 88.8 dB 09:01:24 47.8 dB 02:49:09 69.0 dB 70.8 dB 67.5 dB 71.8 dB 58.5 dB 0.0 dB
2020-05-20 95.7 dB 11:49:27 47.2 dB 16:09:23 31.2 dB 70.2 dB 67.0 dB 71.2 dB 56.7 dB 0.0 dB
2020-05-19 98.5 dB 12:22:53 46.8 dB 16:10:15 31.6 dB 70.4 dB 71.7 dB 71.4 dB 56.2 dB 0.0 dB
2020-05-18 93.2 dB 13:21:13 46.0 dB 15:24:11 68.6 dB 70.2 dB 68.5 dB 71.6 dB 56.0 dB 0.0 dB
2020-05-17 102.0 dB 10:50:34 47.0 dB 14:00:33 69.3 dB 70.6 dB 71.4 dB 71.9 dB 57.0 dB 0.0 dB
2020-05-16 98.4 dB 17:40:32 47.7 dB 01:59:50 30.5 dB 70.1 dB 74.3 dB 70.9 dB 56.6 dB 0.0 dB
2020-05-15 103.7 dB 15:20:59 46.6 dB 14:38:43 69.3 dB 71.0 dB 69.4 dB 71.3 dB 55.5 dB 0.0 dB
2020-05-14 94.8 dB 15:40:31 46.2 dB 13:06:34 31.5 dB 70.5 dB 66.1 dB 71.4 dB 55.3 dB 0.0 dB
2020-05-13 101.6 dB 16:18:23 45.9 dB 14:03:24 31.5 dB 71.6 dB 67.4 dB 71.9 dB 55.2 dB 0.0 dB
2020-05-12 105.9 dB 14:12:37 47.1 dB 00:44:21 30.0 dB 71.2 dB 70.1 dB 71.0 dB 55.4 dB 0.0 dB
2020-05-11 96.9 dB 18:15:37 46.5 dB 14:20:29 68.4 dB 70.2 dB 66.2 dB 71.4 dB 54.6 dB 0.0 dB
2020-05-10 99.8 dB 09:21:06 46.9 dB 14:21:38 69.1 dB 70.8 dB 70.4 dB 72.2 dB 54.8 dB 0.0 dB
2020-05-09 103.6 dB 11:08:52 47.0 dB 14:01:07 30.4 dB 70.8 dB 73.6 dB 71.2 dB 55.5 dB 0.0 dB
2020-05-08 98.6 dB 17:12:28 31.3 dB 04:00:39 30.8 dB 70.5 dB 67.5 dB 71.4 dB 55.6 dB 0.0 dB
2020-05-07 96.2 dB 06:01:44 30.7 dB 01:16:25 68.3 dB 69.8 dB 66.0 dB 71.9 dB 54.4 dB 0.0 dB
2020-05-06 88.9 dB 09:09:29 45.4 dB 01:38:27 66.9 dB 68.9 dB 65.3 dB 70.2 dB 54.3 dB 0.0 dB
2020-05-05 96.9 dB 15:39:31 38.3 dB 05:38:39 66.8 dB 68.7 dB 64.0 dB 69.9 dB 52.1 dB 73.2 dB
2020-05-04 95.1 dB 15:18:50 48.0 dB 01:56:45 29.7 dB 68.8 dB 62.6 dB 70.1 dB 53.1 dB 66.8 dB
2020-05-03 95.7 dB 13:27:50 47.8 dB 01:42:49 64.4 dB 66.4 dB 62.6 dB 67.5 dB 50.2 dB 0.0 dB
2020-05-02 89.7 dB 12:59:22 47.2 dB 12:50:45 30.4 dB 65.5 dB 61.4 dB 66.6 dB 50.8 dB 0.0 dB

Гр. Рaдомир, път от РПМ № 6, към установка на НТУ № 2086\


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 69.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 71.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 66.7 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 102.9 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 49.2 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 72.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 57.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.