Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-08-14 94.6 dB 12:04:05 46.8 dB 14:57:16 69.1 dB 70.5 dB 69.5 dB 71.9 dB 56.4 dB 75.5 dB
2020-08-13 91.8 dB 11:39:03 47.0 dB 12:36:04 68.6 dB 70.3 dB 67.9 dB 71.7 dB 57.4 dB 0.0 dB
2020-08-12 90.0 dB 10:15:20 46.6 dB 13:16:34 68.6 dB 70.4 dB 67.9 dB 71.6 dB 57.5 dB 0.0 dB
2020-08-11 94.8 dB 12:01:49 46.4 dB 13:52:43 68.9 dB 70.3 dB 70.2 dB 71.3 dB 57.4 dB 0.0 dB
2020-08-10 99.3 dB 00:33:51 47.9 dB 00:32:58 69.4 dB 70.4 dB 70.6 dB 71.8 dB 59.6 dB 0.0 dB
2020-08-09 95.9 dB 12:24:19 48.1 dB 02:59:23 31.8 dB 70.2 dB 70.3 dB 71.7 dB 59.3 dB 0.0 dB
2020-08-08 93.0 dB 14:35:47 47.6 dB 00:15:40 68.3 dB 69.9 dB 68.5 dB 70.9 dB 59.4 dB 0.0 dB
2020-08-07 90.8 dB 17:34:05 47.0 dB 04:31:00 68.8 dB 70.6 dB 67.6 dB 71.5 dB 59.1 dB 0.0 dB
2020-08-06 98.2 dB 17:46:56 47.1 dB 14:40:51 68.5 dB 70.2 dB 67.6 dB 71.1 dB 57.5 dB 0.0 dB
2020-08-05 89.9 dB 11:29:10 42.9 dB 01:00:26 69.3 dB 71.3 dB 67.6 dB 72.5 dB 56.5 dB 0.0 dB
2020-08-04 91.7 dB 18:29:35 45.6 dB 10:38:38 68.3 dB 70.0 dB 67.4 dB 71.1 dB 56.9 dB 0.0 dB
2020-08-03 95.6 dB 10:18:53 46.2 dB 15:40:25 32.1 dB 70.2 dB 68.7 dB 71.5 dB 58.1 dB 0.0 dB
2020-08-02 95.1 dB 05:33:52 46.8 dB 15:38:38 68.5 dB 69.7 dB 70.0 dB 71.6 dB 59.0 dB 0.0 dB
2020-08-01 96.3 dB 13:18:16 47.0 dB 01:04:59 32.0 dB 69.6 dB 68.6 dB 70.1 dB 59.0 dB 0.0 dB
2020-07-31 92.7 dB 14:15:03 46.7 dB 10:46:41 68.3 dB 69.8 dB 67.7 dB 70.9 dB 58.2 dB 0.0 dB
2020-07-30 101.7 dB 13:59:07 46.0 dB 13:44:00 35.3 dB 70.7 dB 69.5 dB 71.5 dB 58.3 dB 0.0 dB
2020-07-29 97.3 dB 18:12:10 46.2 dB 14:21:59 68.5 dB 70.3 dB 68.1 dB 71.6 dB 57.6 dB 0.0 dB
2020-07-28 106.3 dB 14:10:38 46.9 dB 15:52:12 30.7 dB 71.6 dB 69.9 dB 71.9 dB 56.9 dB 0.0 dB
2020-07-27 93.1 dB 11:59:10 47.3 dB 14:55:38 31.6 dB 70.6 dB 68.0 dB 71.8 dB 58.2 dB 0.0 dB
2020-07-26 107.0 dB 11:35:35 48.1 dB 00:02:00 69.5 dB 71.2 dB 70.5 dB 71.2 dB 58.1 dB 0.0 dB
2020-07-25 95.7 dB 11:37:45 46.2 dB 14:21:28 68.1 dB 69.6 dB 69.5 dB 70.7 dB 57.9 dB 0.0 dB
2020-07-24 98.7 dB 14:39:58 47.0 dB 14:16:15 69.2 dB 71.0 dB 68.2 dB 71.6 dB 57.1 dB 0.0 dB
2020-07-23 99.8 dB 12:06:34 45.7 dB 14:17:54 69.3 dB 70.5 dB 67.8 dB 71.6 dB 57.3 dB 0.0 dB
2020-07-22 96.1 dB 12:32:29 47.6 dB 12:50:11 68.9 dB 70.3 dB 70.0 dB 71.4 dB 57.2 dB 0.0 dB
2020-07-21 96.2 dB 13:22:24 47.7 dB 13:29:07 30.7 dB 70.5 dB 67.5 dB 71.8 dB 57.9 dB 0.0 dB
2020-07-20 92.9 dB 07:19:54 48.0 dB 13:09:13 31.5 dB 70.7 dB 67.3 dB 71.6 dB 57.9 dB 0.0 dB
2020-07-19 94.0 dB 16:19:44 47.7 dB 14:08:07 68.4 dB 69.7 dB 70.2 dB 71.2 dB 57.3 dB 0.0 dB
2020-07-18 98.3 dB 18:16:05 47.5 dB 00:18:47 31.5 dB 71.5 dB 67.7 dB 72.4 dB 59.7 dB 0.0 dB
2020-07-17 100.4 dB 13:31:54 46.9 dB 14:02:07 69.1 dB 71.0 dB 68.0 dB 71.6 dB 56.7 dB 0.0 dB
2020-07-16 96.7 dB 12:48:40 46.9 dB 12:26:33 68.7 dB 70.6 dB 67.3 dB 71.7 dB 56.2 dB 0.0 dB
2020-07-15 97.6 dB 13:28:14 46.9 dB 15:39:23 30.8 dB 70.9 dB 68.2 dB 71.5 dB 56.5 dB 0.0 dB
2020-07-14 95.8 dB 06:54:54 46.6 dB 15:50:30 31.3 dB 70.5 dB 67.4 dB 71.6 dB 57.0 dB 0.0 dB

Гр. Рaдомир, път от РПМ № 6, към установка на НТУ № 2086\


Дневни показатели:  L24 = 75.5 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 69.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 70.5 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 69.5 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 94.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 46.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 71.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 56.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.