Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-08-14 96.2 dB 15:06:12 37.8 dB 05:16:30 68.7 dB 70.3 dB 0.0 dB 71.2 dB 59.5 dB 0.0 dB
2020-08-13 95.1 dB 08:16:01 35.2 dB 05:49:09 68.0 dB 69.8 dB 67.6 dB 70.6 dB 59.7 dB 0.0 dB
2020-08-12 105.3 dB 18:10:40 30.2 dB 05:49:07 67.9 dB 69.8 dB 67.3 dB 70.4 dB 59.8 dB 0.0 dB
2020-08-11 97.7 dB 16:22:01 35.1 dB 05:15:29 67.9 dB 69.5 dB 68.0 dB 70.2 dB 58.9 dB 0.0 dB
2020-08-10 92.2 dB 18:07:42 35.0 dB 05:09:32 68.3 dB 70.2 dB 67.4 dB 70.9 dB 60.3 dB 0.0 dB
2020-08-09 99.1 dB 14:32:17 37.4 dB 06:36:58 32.3 dB 71.0 dB 68.5 dB 71.8 dB 61.6 dB 0.0 dB
2020-08-08 94.2 dB 16:40:23 40.5 dB 05:18:25 33.2 dB 70.5 dB 68.2 dB 71.4 dB 61.0 dB 0.0 dB
2020-08-07 95.3 dB 13:23:53 42.0 dB 06:00:53 34.2 dB 70.2 dB 68.4 dB 70.8 dB 59.2 dB 0.0 dB
2020-08-06 94.4 dB 15:43:34 38.5 dB 05:54:12 67.9 dB 69.7 dB 67.8 dB 70.5 dB 59.0 dB 0.0 dB
2020-08-05 95.2 dB 11:16:50 35.9 dB 05:49:03 67.7 dB 69.4 dB 67.4 dB 70.2 dB 59.5 dB 0.0 dB
2020-08-04 93.8 dB 11:41:45 32.8 dB 05:14:17 67.5 dB 69.4 dB 67.0 dB 70.0 dB 59.0 dB 0.0 dB
2020-08-03 98.2 dB 11:30:51 33.5 dB 05:11:33 32.0 dB 70.2 dB 67.2 dB 70.7 dB 60.0 dB 0.0 dB
2020-08-02 95.6 dB 00:39:48 38.4 dB 05:15:04 69.0 dB 70.7 dB 69.0 dB 71.7 dB 62.2 dB 0.0 dB
2020-08-01 94.3 dB 16:46:07 35.4 dB 05:10:16 32.8 dB 70.3 dB 68.3 dB 71.1 dB 60.9 dB 0.0 dB
2020-07-31 104.9 dB 15:31:20 34.0 dB 05:52:47 68.5 dB 70.2 dB 68.4 dB 70.7 dB 59.5 dB 0.0 dB
2020-07-30 103.9 dB 13:11:34 28.6 dB 04:55:37 32.3 dB 69.7 dB 67.4 dB 70.3 dB 58.1 dB 0.0 dB
2020-07-29 94.0 dB 06:44:51 32.0 dB 05:30:36 67.4 dB 69.1 dB 67.6 dB 69.7 dB 58.6 dB 0.0 dB
2020-07-28 97.2 dB 18:23:49 32.0 dB 05:29:21 31.9 dB 69.3 dB 67.2 dB 70.1 dB 58.1 dB 0.0 dB
2020-07-27 99.4 dB 16:44:38 31.7 dB 05:10:15 32.2 dB 69.9 dB 66.3 dB 70.5 dB 59.4 dB 0.0 dB
2020-07-26 97.3 dB 14:53:41 33.3 dB 04:55:11 69.3 dB 71.0 dB 69.3 dB 72.0 dB 61.0 dB 0.0 dB
2020-07-25 102.4 dB 14:10:05 35.5 dB 05:05:19 68.9 dB 70.6 dB 68.6 dB 71.4 dB 60.4 dB 0.0 dB
2020-07-24 93.5 dB 18:21:59 31.3 dB 04:38:39 68.2 dB 69.9 dB 68.7 dB 70.7 dB 58.7 dB 0.0 dB
2020-07-23 96.1 dB 16:32:55 27.1 dB 05:09:40 67.5 dB 69.3 dB 67.3 dB 70.0 dB 57.6 dB 0.0 dB
2020-07-22 92.2 dB 13:54:17 29.1 dB 04:44:55 67.4 dB 69.1 dB 67.4 dB 69.9 dB 58.3 dB 0.0 dB
2020-07-21 97.9 dB 13:26:55 27.4 dB 04:38:18 31.9 dB 69.2 dB 67.0 dB 69.8 dB 57.9 dB 0.0 dB
2020-07-20 97.3 dB 13:17:19 29.6 dB 04:59:51 33.1 dB 69.7 dB 66.1 dB 70.3 dB 59.3 dB 0.0 dB
2020-07-19 103.9 dB 08:19:35 30.7 dB 03:15:52 69.3 dB 71.1 dB 69.3 dB 72.0 dB 61.1 dB 0.0 dB
2020-07-18 97.5 dB 18:19:34 28.3 dB 04:53:29 33.2 dB 70.2 dB 68.0 dB 71.0 dB 60.2 dB 0.0 dB
2020-07-17 96.4 dB 17:53:24 25.1 dB 02:43:42 67.8 dB 69.5 dB 68.2 dB 70.2 dB 58.3 dB 0.0 dB
2020-07-16 97.5 dB 18:19:44 26.5 dB 04:44:10 67.4 dB 69.2 dB 67.1 dB 69.8 dB 57.4 dB 0.0 dB
2020-07-15 94.0 dB 15:37:17 28.2 dB 04:52:05 31.7 dB 68.8 dB 66.9 dB 69.8 dB 56.9 dB 0.0 dB
2020-07-14 97.2 dB 16:52:19 33.8 dB 02:12:00 33.3 dB 68.7 dB 66.6 dB 69.5 dB 57.2 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 68.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 70.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 96.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 37.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 71.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 59.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.