Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-08-19 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 71.3 dB 0.0 dB 0.0 dB 72.7 dB 70.0 dB 0.0 dB
2019-08-18 95.1 dB 17:35:58 34.4 dB 06:42:37 75.6 dB 77.1 dB 75.6 dB 78.0 dB 68.6 dB 82.0 dB
2019-08-17 92.2 dB 15:31:47 31.3 dB 05:53:56 74.9 dB 76.6 dB 74.1 dB 77.4 dB 68.0 dB 81.3 dB
2019-08-16 91.0 dB 13:55:36 34.8 dB 05:45:52 74.7 dB 76.3 dB 74.9 dB 77.1 dB 66.9 dB 81.2 dB
2019-08-15 95.0 dB 13:40:16 33.1 dB 05:56:43 74.3 dB 76.0 dB 74.2 dB 76.7 dB 66.1 dB 80.8 dB
2019-08-14 92.5 dB 07:31:02 36.6 dB 06:19:11 74.1 dB 75.7 dB 74.2 dB 76.5 dB 66.6 dB 80.6 dB
2019-08-13 94.1 dB 18:26:23 38.9 dB 06:16:13 74.2 dB 76.0 dB 73.6 dB 76.6 dB 65.7 dB 80.7 dB
2019-08-12 100.2 dB 14:13:08 37.0 dB 05:33:24 74.7 dB 76.4 dB 73.8 dB 76.8 dB 67.9 dB 81.2 dB
2019-08-11 99.5 dB 12:47:20 33.6 dB 06:01:14 75.7 dB 77.3 dB 75.8 dB 78.0 dB 68.6 dB 82.2 dB
2019-08-10 94.5 dB 16:59:18 36.9 dB 04:58:31 75.4 dB 77.0 dB 75.1 dB 77.6 dB 68.9 dB 81.8 dB
2019-08-09 94.7 dB 08:37:31 36.6 dB 05:33:07 75.1 dB 76.7 dB 75.1 dB 77.3 dB 66.7 dB 81.5 dB
2019-08-08 92.7 dB 13:20:11 32.2 dB 05:30:18 74.7 dB 76.4 dB 74.4 dB 76.9 dB 67.1 dB 81.2 dB
2019-08-07 98.0 dB 09:41:12 34.1 dB 04:50:10 74.7 dB 76.4 dB 75.0 dB 77.0 dB 67.4 dB 81.2 dB
2019-08-06 91.1 dB 18:16:03 34.1 dB 04:32:48 74.3 dB 76.1 dB 73.7 dB 76.8 dB 66.7 dB 80.8 dB
2019-08-05 98.2 dB 09:55:23 37.3 dB 04:51:30 74.8 dB 76.4 dB 74.8 dB 77.1 dB 67.2 dB 81.4 dB
2019-08-04 99.4 dB 13:02:01 38.9 dB 05:59:38 75.5 dB 77.5 dB 74.6 dB 78.4 dB 67.9 dB 82.1 dB
2019-08-03 93.0 dB 14:29:22 34.0 dB 05:41:17 75.0 dB 76.7 dB 74.4 dB 77.4 dB 68.2 dB 81.4 dB
2019-08-02 93.8 dB 17:21:21 32.4 dB 05:11:25 74.7 dB 76.3 dB 75.1 dB 76.9 dB 66.1 dB 81.2 dB
2019-08-01 92.2 dB 09:17:02 32.4 dB 05:36:15 74.2 dB 76.0 dB 73.7 dB 76.7 dB 66.8 dB 80.7 dB
2019-07-31 106.1 dB 13:06:10 31.2 dB 05:45:41 74.4 dB 76.1 dB 74.5 dB 76.6 dB 66.0 dB 81.0 dB
2019-07-30 93.5 dB 13:35:18 28.2 dB 05:12:44 74.1 dB 75.9 dB 73.6 dB 76.5 dB 65.7 dB 80.6 dB
2019-07-29 95.4 dB 06:29:31 36.0 dB 05:19:15 74.6 dB 76.5 dB 73.4 dB 77.0 dB 67.7 dB 81.2 dB
2019-07-28 98.0 dB 12:21:13 33.0 dB 05:08:53 75.7 dB 77.3 dB 75.7 dB 78.1 dB 68.7 dB 82.2 dB
2019-07-27 100.1 dB 00:12:24 35.0 dB 05:06:09 75.3 dB 76.8 dB 75.3 dB 77.6 dB 68.6 dB 81.8 dB
2019-07-26 95.1 dB 00:19:43 30.8 dB 05:19:52 75.0 dB 76.4 dB 75.4 dB 77.1 dB 66.9 dB 81.4 dB
2019-07-25 97.2 dB 15:13:20 34.3 dB 04:25:59 74.6 dB 76.1 dB 75.3 dB 76.8 dB 66.7 dB 81.1 dB
2019-07-24 100.5 dB 06:52:49 29.4 dB 04:58:42 74.6 dB 76.3 dB 74.6 dB 76.9 dB 65.9 dB 81.1 dB
2019-07-23 94.3 dB 14:31:33 30.1 dB 04:07:09 74.1 dB 76.0 dB 73.0 dB 76.5 dB 66.7 dB 80.6 dB
2019-07-22 99.6 dB 17:42:07 29.4 dB 03:40:46 74.7 dB 76.5 dB 74.1 dB 76.9 dB 67.3 dB 81.2 dB
2019-07-21 96.9 dB 13:59:33 33.6 dB 04:01:53 75.3 dB 77.0 dB 75.3 dB 78.2 dB 68.6 dB 81.8 dB
2019-07-20 100.1 dB 18:20:04 30.4 dB 04:55:27 75.4 dB 77.1 dB 75.5 dB 77.7 dB 67.7 dB 81.9 dB
2019-07-19 96.3 dB 13:59:07 29.6 dB 05:05:55 74.7 dB 76.2 dB 75.2 dB 76.8 dB 66.5 dB 81.2 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 71.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 72.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 70.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.