Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-01-26 86.6 dB 09:47:42 25.4 dB 00:39:09 69.0 dB 71.3 dB 66.5 dB 72.6 dB 44.2 dB 0.0 dB
2020-01-25 86.3 dB 12:09:47 26.5 dB 02:09:34 34.4 dB 71.3 dB 66.4 dB 72.3 dB 55.0 dB 0.0 dB
2020-01-24 88.3 dB 16:31:21 28.1 dB 04:18:54 28.7 dB 73.0 dB 67.5 dB 73.9 dB 53.4 dB 0.0 dB
2020-01-23 88.1 dB 14:21:38 28.9 dB 06:49:32 31.0 dB 72.7 dB 69.1 dB 73.8 dB 44.5 dB 0.0 dB
2020-01-22 87.9 dB 10:40:44 27.9 dB 03:58:48 71.0 dB 73.0 dB 70.6 dB 74.1 dB 51.4 dB 77.6 dB
2020-01-21 91.2 dB 08:39:01 27.6 dB 04:16:10 30.8 dB 73.0 dB 67.8 dB 74.1 dB 37.0 dB 0.0 dB
2020-01-20 89.4 dB 14:44:42 31.3 dB 05:28:18 30.9 dB 73.0 dB 66.6 dB 73.8 dB 50.2 dB 0.0 dB
2020-01-19 91.7 dB 07:29:26 29.9 dB 03:05:47 30.7 dB 71.2 dB 70.9 dB 73.1 dB 45.6 dB 0.0 dB
2020-01-18 89.1 dB 15:59:13 33.1 dB 04:57:21 29.6 dB 72.0 dB 67.3 dB 73.5 dB 53.7 dB 0.0 dB
2020-01-17 90.4 dB 08:28:39 32.6 dB 01:08:14 30.3 dB 73.2 dB 65.0 dB 74.1 dB 49.3 dB 0.0 dB
2020-01-16 90.3 dB 18:17:35 24.9 dB 03:15:48 29.5 dB 73.1 dB 64.8 dB 74.2 dB 52.1 dB 0.0 dB
2020-01-15 88.2 dB 12:33:30 24.2 dB 03:22:14 30.3 dB 73.0 dB 65.3 dB 74.1 dB 35.2 dB 0.0 dB
2020-01-14 89.9 dB 15:50:13 25.5 dB 05:02:41 29.8 dB 72.8 dB 64.3 dB 73.7 dB 47.9 dB 0.0 dB
2020-01-13 91.4 dB 16:30:21 27.2 dB 00:01:41 29.4 dB 73.0 dB 68.6 dB 74.0 dB 40.1 dB 0.0 dB
2020-01-12 90.7 dB 15:19:16 23.1 dB 00:18:40 68.6 dB 70.7 dB 66.1 dB 72.2 dB 52.0 dB 0.0 dB
2020-01-11 97.2 dB 13:29:34 25.0 dB 00:59:36 30.0 dB 72.1 dB 66.9 dB 73.2 dB 49.0 dB 0.0 dB
2020-01-10 93.4 dB 15:28:28 24.7 dB 01:40:10 30.3 dB 73.4 dB 67.6 dB 74.4 dB 44.1 dB 0.0 dB
2020-01-09 92.1 dB 17:50:13 27.6 dB 14:31:05 31.8 dB 72.7 dB 66.5 dB 73.7 dB 54.0 dB 0.0 dB
2020-01-08 92.8 dB 17:18:05 33.1 dB 18:29:55 27.8 dB 72.8 dB 65.0 dB 74.0 dB 47.3 dB 0.0 dB
2020-01-07 88.2 dB 17:25:32 39.0 dB 18:18:26 32.7 dB 72.3 dB 63.6 dB 73.3 dB 56.8 dB 0.0 dB
2020-01-06 93.3 dB 17:08:03 36.7 dB 00:15:12 31.0 dB 73.0 dB 66.3 dB 73.9 dB 53.8 dB 0.0 dB
2020-01-05 91.0 dB 12:21:35 24.4 dB 04:20:51 67.8 dB 70.1 dB 65.0 dB 71.5 dB 46.5 dB 0.0 dB
2020-01-04 90.8 dB 16:01:08 26.2 dB 04:56:39 69.0 dB 71.5 dB 64.9 dB 72.5 dB 51.8 dB 0.0 dB
2020-01-03 87.8 dB 15:54:16 27.6 dB 04:35:23 30.8 dB 72.2 dB 66.4 dB 73.2 dB 54.9 dB 0.0 dB
2020-01-02 88.6 dB 14:33:17 32.3 dB 00:04:58 69.3 dB 71.9 dB 64.5 dB 72.9 dB 51.9 dB 0.0 dB
2020-01-01 91.4 dB 17:18:09 27.8 dB 04:41:30 29.2 dB 70.3 dB 64.3 dB 72.5 dB 52.9 dB 0.0 dB
2019-12-31 90.4 dB 04:00:38 30.0 dB 07:20:21 68.2 dB 70.6 dB 64.5 dB 71.7 dB 52.3 dB 0.0 dB
2019-12-30 87.4 dB 17:49:15 33.9 dB 01:04:24 29.5 dB 73.3 dB 66.1 dB 74.5 dB 49.1 dB 0.0 dB
2019-12-29 87.8 dB 16:02:27 27.9 dB 04:28:58 30.9 dB 71.0 dB 65.5 dB 72.5 dB 54.0 dB 0.0 dB
2019-12-28 88.2 dB 15:37:57 26.0 dB 02:53:01 69.1 dB 71.6 dB 65.0 dB 72.8 dB 51.9 dB 0.0 dB
2019-12-27 96.2 dB 17:52:01 28.4 dB 04:18:32 30.2 dB 72.9 dB 65.3 dB 73.7 dB 52.9 dB 0.0 dB
2019-12-26 93.2 dB 15:56:25 24.2 dB 03:21:50 69.1 dB 71.7 dB 64.6 dB 73.2 dB 38.3 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 69.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 71.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 66.5 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 86.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 25.4 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 72.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 44.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.