Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-06-02 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 71.9 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-06-01 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 72.3 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-31 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 72.1 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-30 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 72.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-29 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-28 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-27 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 71.4 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-26 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-25 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-24 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 72.3 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-23 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 71.8 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-22 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-21 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 71.5 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-20 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-19 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-18 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 71.2 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-17 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 71.5 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-16 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-15 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 71.5 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-14 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-13 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-12 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-11 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 71.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-10 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 71.7 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-09 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-08 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-07 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-06 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 68.8 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-05 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 70.1 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 75.3 dB
2020-05-04 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 6.4 dB
2020-05-03 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 67.2 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-05-02 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4077 Път I-9, Варна-Златни пясъци, км 91+964


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 71.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.