Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-09-23 90.6 dB 06:53:35 49.1 dB 00:25:30 72.3 dB 74.7 dB 0.0 dB 75.5 dB 65.3 dB 81.6 dB
2020-09-22 92.0 dB 16:32:24 49.6 dB 00:05:38 33.9 dB 74.2 dB 71.2 dB 75.1 dB 65.3 dB 0.0 dB
2020-09-21 91.1 dB 14:14:33 49.6 dB 15:56:31 33.6 dB 74.4 dB 71.1 dB 75.3 dB 66.7 dB 0.0 dB
2020-09-20 99.7 dB 01:26:40 48.6 dB 16:39:04 35.4 dB 72.7 dB 71.6 dB 73.8 dB 66.2 dB 0.0 dB
2020-09-19 98.5 dB 11:08:56 48.4 dB 02:04:36 34.7 dB 74.3 dB 71.1 dB 75.3 dB 67.1 dB 0.0 dB
2020-09-18 90.5 dB 07:29:49 48.4 dB 01:11:46 33.6 dB 74.7 dB 71.5 dB 75.4 dB 65.7 dB 0.0 dB
2020-09-17 92.6 dB 08:21:55 48.5 dB 03:21:55 34.3 dB 74.8 dB 70.6 dB 75.7 dB 65.8 dB 0.0 dB
2020-09-16 90.0 dB 10:48:23 48.6 dB 00:27:36 34.2 dB 74.9 dB 71.6 dB 75.9 dB 67.1 dB 0.0 dB
2020-09-15 93.4 dB 13:02:56 48.6 dB 03:31:06 34.9 dB 75.0 dB 76.8 dB 75.9 dB 67.7 dB 0.0 dB
2020-09-14 90.9 dB 07:07:41 48.4 dB 11:48:45 35.6 dB 74.6 dB 71.8 dB 75.4 dB 67.4 dB 0.0 dB
2020-09-13 97.2 dB 14:02:58 48.7 dB 01:13:45 35.3 dB 73.0 dB 71.8 dB 73.6 dB 67.0 dB 0.0 dB
2020-09-12 98.1 dB 17:35:06 48.7 dB 02:02:09 34.9 dB 74.2 dB 71.5 dB 75.2 dB 67.1 dB 0.0 dB
2020-09-11 90.1 dB 11:32:40 48.7 dB 02:25:11 33.5 dB 74.3 dB 71.9 dB 75.0 dB 66.2 dB 0.0 dB
2020-09-10 104.9 dB 16:50:11 48.7 dB 01:56:34 34.3 dB 74.5 dB 72.1 dB 75.0 dB 66.0 dB 0.0 dB
2020-09-09 92.3 dB 12:51:34 47.9 dB 15:01:05 34.0 dB 74.3 dB 71.8 dB 75.2 dB 67.1 dB 0.0 dB
2020-09-08 95.1 dB 18:16:16 48.7 dB 02:44:38 34.6 dB 74.6 dB 71.8 dB 75.6 dB 67.5 dB 0.0 dB
2020-09-07 92.2 dB 13:44:44 47.7 dB 15:41:43 34.7 dB 73.7 dB 71.3 dB 74.9 dB 66.6 dB 0.0 dB
2020-09-06 94.1 dB 07:29:48 47.5 dB 15:49:32 34.5 dB 72.7 dB 71.5 dB 73.7 dB 67.2 dB 0.0 dB
2020-09-05 90.6 dB 12:08:39 47.6 dB 16:18:08 72.6 dB 74.1 dB 71.4 dB 74.9 dB 67.4 dB 0.0 dB
2020-09-04 99.7 dB 18:12:54 49.2 dB 04:05:25 40.5 dB 75.1 dB 72.2 dB 75.8 dB 67.3 dB 0.0 dB
2020-09-03 93.5 dB 18:23:13 49.5 dB 04:40:56 73.2 dB 74.6 dB 72.9 dB 75.5 dB 67.5 dB 0.0 dB
2020-09-02 95.0 dB 17:28:52 49.7 dB 04:51:42 34.9 dB 74.4 dB 71.8 dB 75.3 dB 68.0 dB 0.0 dB
2020-09-01 93.9 dB 13:42:35 48.8 dB 02:53:34 36.1 dB 74.1 dB 71.5 dB 74.8 dB 67.1 dB 0.0 dB
2020-08-31 93.6 dB 13:19:10 48.3 dB 14:57:43 72.8 dB 74.3 dB 71.4 dB 75.2 dB 67.6 dB 0.0 dB
2020-08-30 96.1 dB 17:47:08 48.0 dB 15:33:50 72.4 dB 73.6 dB 71.4 dB 74.5 dB 67.3 dB 0.0 dB
2020-08-29 90.8 dB 13:49:18 49.4 dB 15:06:03 35.1 dB 74.0 dB 71.7 dB 74.8 dB 68.3 dB 0.0 dB
2020-08-28 93.1 dB 18:16:38 52.8 dB 16:16:36 34.8 dB 74.1 dB 72.1 dB 74.7 dB 69.4 dB 0.0 dB
2020-08-27 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-26 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-25 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-24 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-23 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = 81.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 72.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 74.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 90.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 49.1 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 75.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 65.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.