Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-01-20 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 67.7 dB 0.0 dB 0.0 dB 70.2 dB 63.7 dB 0.0 dB
2020-01-19 90.4 dB 07:00:53 29.1 dB 03:19:18 34.9 dB 72.7 dB 70.2 dB 73.7 dB 65.7 dB 0.0 dB
2020-01-18 94.1 dB 15:36:44 31.3 dB 04:22:54 34.9 dB 73.0 dB 70.4 dB 74.6 dB 66.7 dB 0.0 dB
2020-01-17 99.7 dB 17:59:21 30.0 dB 01:47:04 34.7 dB 74.8 dB 72.0 dB 75.5 dB 65.5 dB 0.0 dB
2020-01-16 90.0 dB 13:03:33 29.1 dB 01:21:53 34.4 dB 74.6 dB 71.3 dB 75.7 dB 65.3 dB 0.0 dB
2020-01-15 101.9 dB 14:30:25 28.4 dB 03:03:37 34.3 dB 74.8 dB 70.4 dB 75.4 dB 64.4 dB 0.0 dB
2020-01-14 91.2 dB 06:51:12 28.3 dB 03:19:14 32.8 dB 74.2 dB 71.4 dB 75.0 dB 64.5 dB 0.0 dB
2020-01-13 90.6 dB 14:40:47 29.1 dB 00:21:07 33.4 dB 73.9 dB 70.6 dB 75.0 dB 65.9 dB 0.0 dB
2020-01-12 94.0 dB 11:13:41 29.9 dB 04:10:31 34.1 dB 73.5 dB 70.8 dB 74.6 dB 65.4 dB 0.0 dB
2020-01-11 88.9 dB 15:25:32 29.9 dB 04:54:35 33.8 dB 73.4 dB 70.8 dB 74.3 dB 65.8 dB 0.0 dB
2020-01-10 90.2 dB 11:28:10 29.6 dB 02:54:55 34.9 dB 74.0 dB 71.7 dB 74.8 dB 64.6 dB 0.0 dB
2020-01-09 90.1 dB 17:10:08 30.8 dB 02:56:13 33.7 dB 73.7 dB 71.2 dB 74.5 dB 65.6 dB 0.0 dB
2020-01-08 92.4 dB 10:59:26 31.0 dB 00:26:34 34.0 dB 73.4 dB 71.2 dB 74.1 dB 65.8 dB 0.0 dB
2020-01-07 88.9 dB 09:56:31 29.0 dB 00:25:04 33.8 dB 72.7 dB 70.4 dB 73.5 dB 62.5 dB 0.0 dB
2020-01-06 97.7 dB 15:51:32 30.2 dB 02:45:40 32.2 dB 73.2 dB 70.4 dB 73.9 dB 64.5 dB 0.0 dB
2020-01-05 93.0 dB 10:58:42 30.6 dB 03:13:27 33.6 dB 72.8 dB 70.9 dB 74.3 dB 66.5 dB 0.0 dB
2020-01-04 93.2 dB 16:46:25 31.9 dB 03:31:26 34.3 dB 73.4 dB 71.4 dB 74.2 dB 67.1 dB 0.0 dB
2020-01-03 90.1 dB 11:36:32 30.2 dB 01:35:08 33.8 dB 73.1 dB 71.2 dB 73.8 dB 66.2 dB 0.0 dB
2020-01-02 92.4 dB 12:31:59 28.7 dB 05:17:22 71.4 dB 73.0 dB 71.2 dB 73.9 dB 63.9 dB 0.0 dB
2020-01-01 89.7 dB 09:51:14 31.4 dB 01:10:23 33.1 dB 70.4 dB 69.1 dB 72.3 dB 62.3 dB 0.0 dB
2019-12-31 90.6 dB 04:29:34 30.2 dB 04:26:43 70.1 dB 71.7 dB 68.1 dB 72.8 dB 63.0 dB 0.0 dB
2019-12-30 93.2 dB 14:14:03 28.9 dB 02:57:57 34.2 dB 73.3 dB 70.7 dB 74.1 dB 64.9 dB 0.0 dB
2019-12-29 96.0 dB 15:12:30 28.1 dB 02:53:15 34.8 dB 72.6 dB 71.1 dB 73.8 dB 65.7 dB 0.0 dB
2019-12-28 90.9 dB 18:01:28 29.4 dB 05:11:39 71.7 dB 72.9 dB 72.1 dB 74.2 dB 65.7 dB 0.0 dB
2019-12-27 93.2 dB 05:29:54 29.6 dB 02:56:20 34.3 dB 73.2 dB 71.0 dB 74.2 dB 66.3 dB 0.0 dB
2019-12-26 92.0 dB 12:22:10 29.9 dB 01:39:23 70.4 dB 71.7 dB 70.0 dB 73.2 dB 65.5 dB 0.0 dB
2019-12-25 91.0 dB 05:44:13 30.0 dB 05:01:40 33.0 dB 71.6 dB 69.8 dB 73.1 dB 63.7 dB 0.0 dB
2019-12-24 89.5 dB 10:09:29 36.1 dB 04:47:58 34.6 dB 72.5 dB 69.9 dB 73.3 dB 66.8 dB 0.0 dB
2019-12-23 92.2 dB 04:25:11 48.5 dB 03:19:12 34.1 dB 73.6 dB 71.5 dB 74.8 dB 67.4 dB 0.0 dB
2019-12-22 92.5 dB 12:23:53 47.9 dB 02:23:20 36.3 dB 72.9 dB 73.5 dB 74.7 dB 68.0 dB 0.0 dB
2019-12-21 100.5 dB 16:06:09 48.6 dB 00:36:56 72.6 dB 73.7 dB 73.2 dB 74.8 dB 68.4 dB 0.0 dB
2019-12-20 94.7 dB 13:02:05 30.9 dB 03:41:35 72.7 dB 74.2 dB 71.9 dB 75.1 dB 67.1 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 67.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 70.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 63.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.