Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-08-19 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-18 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 75.6 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-17 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.9 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-16 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.7 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-15 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.3 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-14 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.1 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-13 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.2 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-12 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.7 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-11 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 75.7 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-10 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 75.4 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-09 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 75.1 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-08 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.7 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-07 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.7 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-06 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.3 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-05 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.8 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-04 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 75.5 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-03 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 75.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-02 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.7 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-08-01 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.2 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-07-31 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.4 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2019-07-30 91.8 dB 09:26:04 32.5 dB 04:15:42 75.1 dB 75.8 dB 0.0 dB 76.9 dB 69.1 dB 0.0 dB
2019-07-29 95.3 dB 00:20:19 35.1 dB 04:17:18 74.6 dB 75.7 dB 73.7 dB 76.4 dB 70.4 dB 81.0 dB
2019-07-28 93.8 dB 11:21:29 32.0 dB 03:34:49 73.0 dB 74.0 dB 72.8 dB 74.9 dB 69.4 dB 79.3 dB
2019-07-27 95.0 dB 06:41:27 35.2 dB 01:57:16 74.3 dB 75.4 dB 74.0 dB 76.3 dB 70.2 dB 80.8 dB
2019-07-26 96.5 dB 09:40:36 31.3 dB 02:04:03 74.4 dB 75.6 dB 74.1 dB 76.3 dB 70.2 dB 80.8 dB
2019-07-25 92.1 dB 13:37:00 28.6 dB 04:56:20 74.3 dB 75.3 dB 74.2 dB 76.2 dB 69.4 dB 80.6 dB
2019-07-24 91.8 dB 17:47:10 32.8 dB 02:17:50 73.9 dB 75.3 dB 73.9 dB 76.3 dB 68.0 dB 80.3 dB
2019-07-23 96.7 dB 09:46:05 27.5 dB 03:24:34 73.9 dB 75.3 dB 73.5 dB 76.0 dB 68.9 dB 80.3 dB
2019-07-22 92.2 dB 04:12:15 27.9 dB 02:24:01 74.2 dB 75.3 dB 73.9 dB 76.1 dB 70.0 dB 80.6 dB
2019-07-21 94.5 dB 16:39:17 33.8 dB 03:11:40 73.2 dB 74.1 dB 73.4 dB 75.3 dB 68.9 dB 79.5 dB
2019-07-20 95.5 dB 15:00:12 35.2 dB 00:00:30 73.9 dB 75.1 dB 73.2 dB 75.8 dB 70.4 dB 80.3 dB
2019-07-19 98.6 dB 14:45:34 30.1 dB 01:43:38 74.1 dB 75.4 dB 74.1 dB 76.2 dB 69.0 dB 80.5 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = N/A dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.