Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-06-03 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 66.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 69.4 dB 62.8 dB 0.0 dB
2020-06-02 92.8 dB 12:09:07 48.7 dB 04:04:01 32.7 dB 73.8 dB 71.4 dB 74.6 dB 64.7 dB 0.0 dB
2020-06-01 90.7 dB 10:28:51 48.8 dB 00:39:37 33.7 dB 73.7 dB 70.9 dB 74.4 dB 65.6 dB 0.0 dB
2020-05-31 91.7 dB 14:13:36 48.6 dB 02:57:46 34.3 dB 72.3 dB 70.3 dB 73.2 dB 65.0 dB 0.0 dB
2020-05-30 99.9 dB 12:22:28 48.6 dB 00:04:18 34.6 dB 73.0 dB 72.7 dB 74.4 dB 64.2 dB 0.0 dB
2020-05-29 90.8 dB 12:18:02 48.5 dB 00:07:25 34.1 dB 73.6 dB 71.1 dB 74.4 dB 63.0 dB 0.0 dB
2020-05-28 93.1 dB 13:11:11 48.6 dB 00:16:17 33.7 dB 73.8 dB 70.4 dB 74.7 dB 65.3 dB 0.0 dB
2020-05-27 93.3 dB 10:08:13 48.9 dB 04:52:25 73.1 dB 74.9 dB 72.2 dB 76.2 dB 63.6 dB 0.0 dB
2020-05-26 93.0 dB 02:41:19 48.9 dB 00:30:32 34.3 dB 74.0 dB 71.0 dB 74.7 dB 65.4 dB 0.0 dB
2020-05-25 94.5 dB 06:54:59 48.8 dB 01:13:46 34.2 dB 72.6 dB 70.7 dB 73.7 dB 64.7 dB 0.0 dB
2020-05-24 93.6 dB 12:46:55 48.2 dB 12:33:21 71.1 dB 72.6 dB 70.7 dB 73.7 dB 63.5 dB 0.0 dB
2020-05-23 102.6 dB 12:55:08 48.8 dB 00:11:35 71.5 dB 73.2 dB 70.6 dB 73.9 dB 63.8 dB 0.0 dB
2020-05-22 92.0 dB 12:35:02 48.4 dB 02:06:21 34.3 dB 73.6 dB 72.0 dB 74.5 dB 65.6 dB 0.0 dB
2020-05-21 89.2 dB 15:36:59 48.3 dB 01:09:14 72.4 dB 73.8 dB 73.0 dB 75.2 dB 63.6 dB 0.0 dB
2020-05-20 91.7 dB 16:52:34 48.4 dB 00:04:19 35.0 dB 73.4 dB 71.1 dB 74.2 dB 64.0 dB 0.0 dB
2020-05-19 95.0 dB 13:50:42 47.7 dB 01:05:03 34.5 dB 73.5 dB 70.8 dB 74.3 dB 63.8 dB 0.0 dB
2020-05-18 91.2 dB 02:54:51 47.9 dB 00:00:19 71.7 dB 73.1 dB 70.8 dB 73.9 dB 65.5 dB 0.0 dB
2020-05-17 95.1 dB 07:40:24 47.9 dB 11:53:58 32.5 dB 71.5 dB 70.8 dB 72.7 dB 63.8 dB 0.0 dB
2020-05-16 92.2 dB 11:15:29 47.7 dB 00:27:07 33.7 dB 72.4 dB 70.2 dB 73.3 dB 63.1 dB 0.0 dB
2020-05-15 96.6 dB 08:35:49 47.9 dB 00:18:09 71.2 dB 73.0 dB 70.1 dB 73.7 dB 62.8 dB 0.0 dB
2020-05-14 91.4 dB 08:56:52 48.4 dB 01:21:50 32.3 dB 72.9 dB 70.0 dB 73.8 dB 61.8 dB 0.0 dB
2020-05-13 104.3 dB 15:15:04 47.7 dB 12:47:48 33.2 dB 73.6 dB 69.8 dB 74.2 dB 62.3 dB 0.0 dB
2020-05-12 92.3 dB 01:05:57 47.8 dB 00:44:54 33.7 dB 73.0 dB 70.3 dB 73.8 dB 62.9 dB 0.0 dB
2020-05-11 98.0 dB 13:26:59 48.2 dB 00:11:04 71.6 dB 73.3 dB 70.1 dB 74.3 dB 64.5 dB 0.0 dB
2020-05-10 96.1 dB 17:45:35 47.8 dB 14:10:50 70.8 dB 72.0 dB 70.2 dB 73.2 dB 62.0 dB 0.0 dB
2020-05-09 95.4 dB 17:30:59 48.0 dB 14:33:04 32.4 dB 72.3 dB 70.5 dB 73.5 dB 63.7 dB 0.0 dB
2020-05-08 91.1 dB 08:14:47 48.6 dB 00:36:16 33.5 dB 73.6 dB 71.1 dB 74.5 dB 61.6 dB 0.0 dB
2020-05-07 93.0 dB 15:14:16 49.2 dB 00:02:31 33.9 dB 73.5 dB 70.3 dB 74.2 dB 61.0 dB 0.0 dB
2020-05-06 91.0 dB 14:18:20 48.6 dB 02:24:28 70.5 dB 72.5 dB 69.3 dB 73.6 dB 59.9 dB 0.0 dB
2020-05-05 89.4 dB 18:05:23 48.6 dB 01:03:47 70.8 dB 72.6 dB 69.3 dB 73.5 dB 60.9 dB 77.3 dB
2020-05-04 92.5 dB 17:03:38 49.0 dB 00:43:21 32.7 dB 73.4 dB 70.0 dB 74.5 dB 62.5 dB 72.1 dB
2020-05-03 92.1 dB 04:44:31 48.7 dB 04:29:32 69.1 dB 70.6 dB 68.2 dB 72.1 dB 59.5 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 66.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 69.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 62.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.