Системата за измерване, мониторинг и изобразяване в реално време на параметри на околната среда (шум, вибрации, прах, метео данни, други)

Webnoise.eu е потребителски адаптируемо решение за дистанционен облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната среда (като шум, вибрации, сеизмична активност, метеорологични данни, съдържание на прахови частици, киселинност). Производител на хардуерните изчислителни и комуникационни компоненти и на цялостната софтуерна база е фирма СПЕКТРИ - България. Създадената и поддържана от СПЕКТРИ ЕООД платформа “Spectri Webnoise”, от “облачен тип” е една съвременна надеждна не-Windows базирана система (Linux ОС в терминалните логери на данни и в дистанционния сървер) - проектирана да осигурява непрекъснат мониторинг и измервания, както и да предотвратява загуба на измервателни данни в случай на дефект в терминал, или загуба на комуникационна връзка. При отпадане на връзка между дистанционния сървер и терминал за мониторинг, или при изключване на терминал, Спектри логера на данни автоматично стартира локален запис на измервателни данни, като едновременно непрекъснато инициира сесии за възстановяване на комуникация и/или захранване. Измерванията са базирани на непрекъснати периодични отчети на реални измервани параметри на околната среда. Едновременно с това се предоставя възможност за визуализация на избрани параметри в реално време. Данните се записват непрекъснато, а изчислителните параметри се изчисляват без прекъсвания. В сървера се надгражда и актуализира историческа база от данни, като едновременно се осигурява репликиране и защита на данните. Всички исторически стойности са налични за динамично адресиране през портала www.webnoise.eu. Всяка една изградена система в средата на WEBNOISE.EU предоставя на потребителите широк спектър от визуализационни възможности.


Системна конфигурация на решението WEBNOISE.euИЗПОЛЗВАНИ ХАРДУЕРНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ И МОНИТОРИНГОВИ КОМПОНЕНТИ - МЕТРОЛОГИЧНО ПРОСЛЕДИМО ОБОРУДВАНЕ ОТ ВИСОК КЛАС

МОНИТОРИНГ НА ШУМ: Измервателно оборудване от Bruel & Kjaer - Дания


Шумов анализатор - основни технически параметри: Линеен честотен обхват: 5.6 Hz до 20 kHz (със стандартен микрофон 4950)
Динамичен обхват (А-претеглен): 16.4 dB до 140 dB (със стандартен микрофон 4950)
Комуникация - по USB, LAN, или чрез GPRS/3G модеми
Възможност за вързка към принтер, GPS, метео станция, модем, др.
Вградена презаредима Li-ion батерия (за автономна работа за > 8ч.)

Микрофон за измервания на открито - основни технически параметри:
Лесно асемблиране на микрофона
Възможност за лесно и достоверно акустично калибриране / проверка Функция за вградена автоматична калибрация (патент “CIC”)
Измервания според стандарти EN/IEC 61672 Клас 1, ANSI S 1.40 - 1984
Чувствителност 31,6 mV/Pa
Широк динамичен обхват
Вграден предусилвател, с индивидуален TEDS чип (IEEE Р1451.4)
Защитен от вятър, дъжд, птици
МОНИТОРИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРАХ: Измервателно оборудване от MetOne - САЩПрограмируеми авто-нулиране, авто-обхват, авто-скалиране (за от 1 до 65000pm/m3)
Автоматизиран протокол за контрол на дебита
Вградена батерия (за 30 часа работа без подгряване, както и 10 - с подгряване)
Прецизен оптичен двигател с лазерно-диодна технология, вграден 47mm анализиращ филтър
Налягане и температура на околната среда
Вграден логер на измервания, мониторинг на РМ10, РМ2.5, РМ1, TSP
Алуминиев защитен корпус, защитена въздушно-контактуваща оптика
Самодостатъчна и поддържаща се система
Без необходимост от подмяна на филтърни елементи


МОНИТОРИНГ НА ВИБРАЦИОННА И СЕИЗМИЧНА АКТИВНОСТ: Измервателно оборудване от Instantel - КанадаПрофесионална Серия IV Minimate Рго4™ - Монитори за наземни вибрации и свръхналягане
Четири канала - за един триаксиален геофон (ISEE s’ или DIN), както и един линеен ISEE микрофон
Наличие на функционални бутони и интуитивно меню за бърза и лесна настройка
Нива на семплиране от 512 до 65 S/s на канал (независимо от времената на запис)
Непрекъснат мониторинг, т. е. с нулево “мъртво” време между събитията (дори и когато уредът записва)
Режимът “Хистограм Комбо” позволява записът на хиляди пълни записи (докато работи в режим хистограми)
Режимът “Авто Call Home“ позволява автоматичен дистанционен мониторинг
Капацитет на паметта за над 8000 събития
Записва изцяло събитие за над 2 часа продължителност
Пълно съответствие с изискванията на международната “Общност на взривните инженери” - “Спецификация на сеизмографи за взривни дейности”
Високоскорестен Етернет интерфейс