Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2022-01-29 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 67.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 69.7 dB 61.7 dB 0.0 dB
2022-01-28 92.3 dB 09:10:32 30.3 dB 03:21:01 72.2 dB 73.7 dB 71.2 dB 74.4 dB 65.5 dB 0.0 dB
2022-01-27 91.8 dB 07:58:53 30.6 dB 03:45:15 34.3 dB 73.9 dB 70.6 dB 74.8 dB 65.0 dB 0.0 dB
2022-01-26 93.0 dB 12:07:37 30.7 dB 02:29:55 33.5 dB 73.7 dB 70.4 dB 74.3 dB 65.1 dB 0.0 dB
2022-01-25 94.0 dB 12:43:32 29.7 dB 02:36:19 72.1 dB 74.0 dB 71.0 dB 74.7 dB 64.4 dB 0.0 dB
2022-01-24 90.9 dB 12:23:24 29.1 dB 03:52:12 73.4 dB 75.1 dB 71.4 dB 76.0 dB 66.7 dB 0.0 dB
2022-01-23 90.8 dB 09:17:51 29.9 dB 00:06:13 71.1 dB 72.4 dB 71.5 dB 73.5 dB 65.7 dB 0.0 dB
2022-01-22 91.8 dB 17:19:03 30.7 dB 03:22:38 34.3 dB 72.9 dB 70.1 dB 74.0 dB 65.7 dB 0.0 dB
2022-01-21 94.7 dB 09:28:31 30.1 dB 02:15:38 34.8 dB 75.2 dB 70.8 dB 76.6 dB 66.8 dB 0.0 dB
2022-01-20 90.7 dB 13:38:24 30.9 dB 03:01:45 34.2 dB 73.8 dB 70.5 dB 74.7 dB 65.1 dB 0.0 dB
2022-01-19 99.8 dB 10:54:32 30.9 dB 04:51:06 72.6 dB 74.3 dB 71.1 dB 75.1 dB 66.6 dB 0.0 dB
2022-01-18 95.4 dB 18:24:49 32.7 dB 00:08:21 34.9 dB 74.1 dB 71.2 dB 75.0 dB 67.2 dB 0.0 dB
2022-01-17 92.0 dB 07:52:59 30.9 dB 02:50:29 33.4 dB 74.2 dB 71.2 dB 74.9 dB 66.1 dB 0.0 dB
2022-01-16 91.6 dB 12:34:11 30.4 dB 03:15:32 33.7 dB 72.8 dB 70.4 dB 73.8 dB 65.7 dB 0.0 dB
2022-01-15 91.7 dB 14:54:23 35.5 dB 00:09:11 34.4 dB 73.5 dB 69.9 dB 74.3 dB 65.0 dB 0.0 dB
2022-01-14 91.9 dB 07:50:41 31.7 dB 03:24:18 34.9 dB 74.3 dB 71.1 dB 75.1 dB 66.0 dB 0.0 dB
2022-01-13 93.3 dB 16:23:08 33.5 dB 02:09:00 34.0 dB 74.4 dB 71.2 dB 75.1 dB 64.7 dB 0.0 dB
2022-01-12 93.0 dB 10:53:22 32.6 dB 03:14:24 72.3 dB 74.1 dB 71.3 dB 75.1 dB 64.6 dB 0.0 dB
2022-01-11 92.3 dB 15:11:49 30.8 dB 04:04:00 34.2 dB 74.5 dB 70.9 dB 75.3 dB 66.6 dB 0.0 dB
2022-01-10 92.2 dB 14:00:44 31.0 dB 01:24:20 73.8 dB 75.5 dB 72.1 dB 76.4 dB 67.5 dB 0.0 dB
2022-01-09 91.7 dB 14:18:29 31.0 dB 03:30:32 34.8 dB 72.5 dB 70.8 dB 73.4 dB 64.7 dB 0.0 dB
2022-01-08 95.0 dB 11:25:42 31.2 dB 03:54:40 34.4 dB 74.1 dB 70.6 dB 75.0 dB 66.5 dB 0.0 dB
2022-01-07 89.3 dB 02:27:00 34.7 dB 04:36:26 34.1 dB 74.2 dB 70.7 dB 75.0 dB 65.8 dB 0.0 dB
2022-01-06 90.2 dB 09:59:20 31.7 dB 02:19:14 72.0 dB 73.8 dB 70.9 dB 74.6 dB 64.8 dB 0.0 dB
2022-01-05 90.5 dB 14:34:49 30.9 dB 01:55:52 33.9 dB 73.8 dB 70.3 dB 74.5 dB 64.0 dB 0.0 dB
2022-01-04 90.4 dB 17:28:22 31.3 dB 00:05:45 34.1 dB 73.5 dB 69.9 dB 74.3 dB 64.6 dB 0.0 dB
2022-01-03 91.3 dB 15:52:46 31.5 dB 01:07:20 70.6 dB 72.3 dB 69.0 dB 73.3 dB 64.0 dB 0.0 dB
2022-01-02 100.0 dB 15:18:59 31.3 dB 03:05:37 70.5 dB 72.1 dB 69.9 dB 72.9 dB 63.0 dB 0.0 dB
2022-01-01 89.3 dB 15:35:06 31.1 dB 04:43:56 33.9 dB 69.9 dB 68.9 dB 71.6 dB 62.0 dB 0.0 dB
2021-12-31 94.3 dB 10:27:43 30.6 dB 02:36:11 32.8 dB 72.0 dB 68.8 dB 72.8 dB 63.5 dB 0.0 dB
2021-12-30 94.6 dB 17:53:48 30.5 dB 03:21:34 33.9 dB 73.9 dB 70.2 dB 74.8 dB 66.7 dB 0.0 dB
2021-12-29 96.6 dB 12:00:12 33.6 dB 03:51:25 36.0 dB 73.5 dB 72.6 dB 74.5 dB 66.1 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 67.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 69.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 61.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.