Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-01-22 91.6 dB 08:44:53 32.1 dB 03:05:46 74.0 dB 75.4 dB 73.1 dB 76.6 dB 65.9 dB 80.4 dB
2018-01-21 92.9 dB 07:44:05 27.4 dB 02:28:02 73.4 dB 75.1 dB 72.9 dB 76.1 dB 65.8 dB 79.9 dB
2018-01-20 95.3 dB 11:07:41 30.6 dB 03:09:05 74.3 dB 76.0 dB 73.6 dB 77.0 dB 66.9 dB 80.8 dB
2018-01-19 91.0 dB 03:52:35 28.5 dB 02:36:55 73.4 dB 75.0 dB 72.7 dB 75.8 dB 65.8 dB 79.9 dB
2018-01-18 91.0 dB 10:12:05 39.8 dB 00:43:00 73.4 dB 75.1 dB 72.3 dB 75.9 dB 67.3 dB 79.9 dB
2018-01-17 94.9 dB 16:35:27 28.9 dB 04:12:42 73.5 dB 74.9 dB 73.7 dB 75.8 dB 66.6 dB 79.9 dB
2018-01-16 101.3 dB 13:36:46 26.4 dB 03:01:08 73.9 dB 75.6 dB 72.2 dB 76.5 dB 65.1 dB 80.4 dB
2018-01-15 94.1 dB 14:17:29 29.9 dB 01:26:24 74.3 dB 76.1 dB 72.3 dB 77.5 dB 66.1 dB 80.9 dB
2018-01-14 97.2 dB 18:05:04 28.4 dB 03:04:03 73.1 dB 74.7 dB 71.7 dB 75.7 dB 67.1 dB 79.6 dB
2018-01-13 93.0 dB 09:15:07 28.2 dB 03:58:08 73.7 dB 75.3 dB 71.5 dB 76.2 dB 68.2 dB 80.2 dB
2018-01-12 103.3 dB 14:54:29 29.4 dB 01:16:06 74.0 dB 75.6 dB 73.9 dB 76.2 dB 65.5 dB 80.5 dB
2018-01-11 89.8 dB 13:40:30 28.3 dB 02:24:35 72.9 dB 74.6 dB 71.9 dB 75.4 dB 66.1 dB 79.4 dB
2018-01-10 94.4 dB 15:44:00 28.1 dB 03:42:10 73.2 dB 75.0 dB 71.8 dB 75.8 dB 65.5 dB 79.7 dB
2018-01-09 96.9 dB 13:04:03 30.5 dB 01:20:27 73.2 dB 75.0 dB 71.8 dB 75.9 dB 66.0 dB 79.7 dB
2018-01-08 92.4 dB 17:20:13 28.4 dB 03:37:08 73.3 dB 75.1 dB 72.3 dB 75.8 dB 65.4 dB 79.8 dB
2018-01-07 93.1 dB 13:57:16 32.1 dB 00:27:19 72.2 dB 73.8 dB 71.3 dB 74.7 dB 66.4 dB 78.7 dB
2018-01-06 93.9 dB 12:20:08 31.5 dB 03:53:17 73.6 dB 75.3 dB 72.2 dB 76.2 dB 67.3 dB 80.1 dB
2018-01-05 92.8 dB 10:54:08 29.3 dB 01:17:00 73.8 dB 75.6 dB 72.8 dB 76.3 dB 65.6 dB 80.3 dB
2018-01-04 92.5 dB 16:45:20 29.6 dB 01:52:54 73.6 dB 75.4 dB 72.2 dB 76.3 dB 65.7 dB 80.1 dB
2018-01-03 90.4 dB 06:37:37 28.6 dB 02:49:16 72.6 dB 74.4 dB 71.3 dB 75.2 dB 64.8 dB 79.1 dB
2018-01-02 94.7 dB 08:38:54 29.3 dB 02:09:10 74.0 dB 76.0 dB 72.0 dB 76.8 dB 66.0 dB 80.6 dB
2018-01-01 91.5 dB 00:02:29 29.7 dB 03:57:27 69.7 dB 70.6 dB 71.0 dB 72.6 dB 62.6 dB 76.1 dB
2017-12-31 91.0 dB 16:18:06 28.4 dB 02:52:10 71.3 dB 73.0 dB 69.8 dB 74.5 dB 62.7 dB 77.8 dB
2017-12-30 94.1 dB 15:35:37 31.0 dB 04:39:53 73.2 dB 75.0 dB 71.5 dB 75.9 dB 66.5 dB 79.7 dB
2017-12-29 91.8 dB 08:15:14 27.6 dB 02:33:57 73.6 dB 74.9 dB 74.1 dB 76.4 dB 67.1 dB 80.0 dB
2017-12-28 97.1 dB 15:44:43 29.2 dB 03:15:17 73.3 dB 74.9 dB 72.5 dB 75.8 dB 66.2 dB 79.7 dB
2017-12-27 92.2 dB 10:38:22 28.0 dB 03:15:21 71.2 dB 72.5 dB 71.1 dB 74.0 dB 64.5 dB 77.5 dB
2017-12-26 97.1 dB 16:02:54 29.6 dB 04:16:00 72.5 dB 74.2 dB 71.3 dB 75.4 dB 66.8 dB 79.0 dB
2017-12-25 91.6 dB 17:17:52 29.9 dB 03:26:51 71.7 dB 73.2 dB 70.4 dB 74.4 dB 66.0 dB 78.2 dB
2017-12-24 91.4 dB 18:35:28 30.9 dB 03:06:31 72.3 dB 73.7 dB 71.2 dB 74.7 dB 67.9 dB 78.7 dB
2017-12-23 91.9 dB 11:05:12 29.4 dB 03:41:57 73.7 dB 75.0 dB 72.8 dB 76.0 dB 69.2 dB 80.1 dB
2017-12-22 100.1 dB 10:52:18 28.8 dB 01:27:38 74.0 dB 75.4 dB 73.6 dB 76.5 dB 68.6 dB 80.4 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = 80.4 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 74.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 75.4 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 73.1 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 91.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 32.1 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 76.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 65.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.