Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-05-27 92.5 dB 15:47:48 25.3 dB 03:03:28 74.7 dB 76.2 dB 0.0 dB 77.1 dB 69.6 dB 84.1 dB
2019-05-26 99.2 dB 16:23:58 28.7 dB 03:21:48 73.7 dB 74.9 dB 74.0 dB 76.1 dB 68.9 dB 80.1 dB
2019-05-25 90.4 dB 04:26:38 27.7 dB 02:08:02 73.9 dB 75.2 dB 73.9 dB 76.1 dB 68.8 dB 80.3 dB
2019-05-24 96.6 dB 06:32:23 30.3 dB 02:21:42 74.3 dB 75.7 dB 73.4 dB 76.4 dB 68.7 dB 80.7 dB
2019-05-23 92.5 dB 02:27:33 27.3 dB 03:05:33 73.7 dB 74.7 dB 74.3 dB 76.5 dB 67.8 dB 80.0 dB
2019-05-22 93.1 dB 13:16:24 27.3 dB 03:30:30 74.6 dB 76.0 dB 74.2 dB 76.9 dB 69.1 dB 81.0 dB
2019-05-21 92.8 dB 06:42:37 26.2 dB 03:44:44 74.9 dB 76.3 dB 74.7 dB 77.1 dB 69.1 dB 81.3 dB
2019-05-20 93.6 dB 10:12:55 26.8 dB 03:36:46 74.8 dB 76.3 dB 74.9 dB 77.1 dB 68.5 dB 81.3 dB
2019-05-19 96.8 dB 12:16:41 29.8 dB 02:32:35 73.9 dB 75.3 dB 73.7 dB 76.1 dB 68.5 dB 80.3 dB
2019-05-18 94.3 dB 16:54:56 29.8 dB 04:13:08 74.6 dB 76.2 dB 74.5 dB 77.0 dB 68.5 dB 81.1 dB
2019-05-17 98.2 dB 15:29:17 34.6 dB 03:29:19 74.7 dB 76.2 dB 74.5 dB 77.0 dB 66.9 dB 81.2 dB
2019-05-16 98.9 dB 17:14:50 27.1 dB 04:03:16 74.8 dB 76.5 dB 74.6 dB 77.4 dB 66.7 dB 81.3 dB
2019-05-15 91.2 dB 12:43:35 33.1 dB 04:18:39 74.7 dB 76.1 dB 74.6 dB 77.0 dB 68.8 dB 81.2 dB
2019-05-14 95.8 dB 13:25:11 28.9 dB 04:37:35 75.0 dB 76.5 dB 74.4 dB 77.4 dB 68.7 dB 81.5 dB
2019-05-13 93.8 dB 10:39:06 25.3 dB 02:39:18 75.0 dB 76.5 dB 74.5 dB 77.3 dB 67.8 dB 81.5 dB
2019-05-12 94.1 dB 12:39:58 26.3 dB 03:05:32 74.1 dB 75.4 dB 73.5 dB 76.3 dB 68.7 dB 80.4 dB
2019-05-11 92.0 dB 13:05:45 27.0 dB 03:49:39 74.7 dB 76.2 dB 74.2 dB 77.1 dB 69.2 dB 81.2 dB
2019-05-10 94.0 dB 10:45:00 25.0 dB 03:02:38 75.2 dB 76.7 dB 74.9 dB 77.5 dB 68.4 dB 81.7 dB
2019-05-09 99.0 dB 08:27:57 27.1 dB 03:34:34 74.7 dB 76.1 dB 75.1 dB 77.0 dB 68.1 dB 81.1 dB
2019-05-08 93.3 dB 09:12:05 26.4 dB 04:00:07 74.6 dB 76.0 dB 74.7 dB 77.0 dB 67.5 dB 81.0 dB
2019-05-07 92.4 dB 01:10:53 32.0 dB 04:22:27 74.6 dB 76.1 dB 73.8 dB 76.8 dB 68.7 dB 81.1 dB
2019-05-06 92.7 dB 03:14:59 25.5 dB 03:50:11 73.1 dB 74.2 dB 73.5 dB 75.8 dB 68.0 dB 79.5 dB
2019-05-05 92.2 dB 16:02:26 25.4 dB 03:33:13 73.9 dB 75.3 dB 74.0 dB 76.2 dB 68.3 dB 80.3 dB
2019-05-04 97.3 dB 12:33:10 25.7 dB 03:08:02 74.7 dB 76.2 dB 74.0 dB 77.0 dB 68.7 dB 81.2 dB
2019-05-03 98.7 dB 14:25:13 26.2 dB 01:53:04 74.1 dB 75.6 dB 74.3 dB 76.5 dB 66.8 dB 80.6 dB
2019-05-02 92.5 dB 09:41:43 26.6 dB 04:39:28 74.2 dB 75.6 dB 74.2 dB 76.3 dB 68.0 dB 80.6 dB
2019-05-01 94.9 dB 17:15:28 26.1 dB 02:58:11 73.8 dB 75.3 dB 73.2 dB 76.3 dB 67.7 dB 80.3 dB
2019-04-30 99.3 dB 10:03:04 28.2 dB 03:29:42 74.4 dB 75.8 dB 74.1 dB 76.7 dB 68.4 dB 80.9 dB
2019-04-29 94.6 dB 05:41:12 27.9 dB 03:26:31 72.4 dB 73.5 dB 72.0 dB 75.3 dB 67.3 dB 78.7 dB
2019-04-28 92.1 dB 14:27:59 27.1 dB 04:29:57 73.4 dB 74.8 dB 73.2 dB 76.1 dB 67.7 dB 79.8 dB
2019-04-27 95.0 dB 13:21:11 25.5 dB 02:43:34 73.8 dB 75.2 dB 73.5 dB 76.3 dB 67.5 dB 80.2 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = 84.1 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 74.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 76.2 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 92.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 25.3 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 77.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 69.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.