Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-06-15 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 68.6 dB 0.0 dB 0.0 dB 70.8 dB 64.4 dB 0.0 dB
2021-06-14 93.0 dB 13:48:09 34.2 dB 00:28:54 34.4 dB 74.6 dB 72.8 dB 75.5 dB 67.1 dB 0.0 dB
2021-06-13 92.6 dB 16:06:23 30.6 dB 03:36:28 71.8 dB 72.7 dB 71.7 dB 73.8 dB 66.9 dB 0.0 dB
2021-06-12 91.9 dB 02:21:25 29.9 dB 02:51:14 34.7 dB 73.4 dB 71.4 dB 74.2 dB 66.7 dB 0.0 dB
2021-06-11 92.6 dB 15:17:50 30.6 dB 03:50:11 33.8 dB 74.0 dB 72.0 dB 74.8 dB 67.0 dB 0.0 dB
2021-06-10 91.0 dB 10:42:27 29.6 dB 03:59:04 72.6 dB 73.7 dB 73.0 dB 74.8 dB 65.3 dB 0.0 dB
2021-06-09 91.9 dB 13:53:41 29.7 dB 02:20:48 34.3 dB 74.0 dB 72.8 dB 74.8 dB 66.7 dB 0.0 dB
2021-06-08 94.0 dB 16:53:02 29.5 dB 03:38:43 72.5 dB 73.9 dB 72.5 dB 74.8 dB 65.5 dB 0.0 dB
2021-06-07 92.7 dB 17:03:59 47.0 dB 03:10:05 35.0 dB 73.7 dB 73.5 dB 74.7 dB 66.3 dB 0.0 dB
2021-06-06 93.7 dB 16:25:34 30.4 dB 03:45:25 34.7 dB 72.3 dB 71.1 dB 73.3 dB 66.6 dB 0.0 dB
2021-06-05 92.5 dB 08:47:49 30.9 dB 04:06:39 34.5 dB 73.3 dB 71.7 dB 74.1 dB 65.8 dB 0.0 dB
2021-06-04 89.9 dB 15:01:22 29.9 dB 04:22:12 35.3 dB 73.7 dB 71.9 dB 74.3 dB 66.3 dB 0.0 dB
2021-06-03 93.8 dB 07:14:55 29.6 dB 03:29:32 72.6 dB 73.9 dB 72.4 dB 74.9 dB 66.8 dB 0.0 dB
2021-06-02 105.7 dB 11:05:37 29.5 dB 04:39:54 34.7 dB 74.4 dB 71.8 dB 74.8 dB 65.8 dB 0.0 dB
2021-06-01 91.0 dB 06:00:58 30.8 dB 00:07:20 34.2 dB 74.6 dB 71.8 dB 75.5 dB 66.2 dB 0.0 dB
2021-05-31 93.0 dB 00:15:28 31.9 dB 03:05:31 35.1 dB 74.3 dB 72.3 dB 75.2 dB 68.4 dB 0.0 dB
2021-05-30 96.2 dB 09:38:07 29.4 dB 03:12:39 35.0 dB 72.9 dB 73.0 dB 74.0 dB 66.8 dB 0.0 dB
2021-05-29 91.7 dB 00:18:52 34.6 dB 02:39:49 33.8 dB 73.6 dB 72.0 dB 74.6 dB 66.3 dB 0.0 dB
2021-05-28 90.0 dB 06:50:44 49.7 dB 06:39:26 35.2 dB 74.1 dB 72.2 dB 74.9 dB 66.8 dB 0.0 dB
2021-05-27 92.0 dB 15:45:52 50.4 dB 00:05:13 34.1 dB 74.7 dB 72.2 dB 76.0 dB 66.4 dB 0.0 dB
2021-05-26 95.5 dB 11:24:32 50.6 dB 02:05:40 35.6 dB 74.0 dB 72.6 dB 74.7 dB 66.4 dB 0.0 dB
2021-05-25 96.0 dB 12:36:00 51.0 dB 00:26:06 33.5 dB 73.5 dB 70.4 dB 74.3 dB 66.9 dB 0.0 dB
2021-05-24 93.1 dB 10:31:34 50.5 dB 04:23:43 33.7 dB 72.9 dB 70.8 dB 73.7 dB 67.1 dB 0.0 dB
2021-05-23 95.8 dB 18:12:42 31.1 dB 01:35:21 35.0 dB 72.8 dB 72.4 dB 73.8 dB 66.7 dB 0.0 dB
2021-05-22 93.3 dB 13:27:12 31.1 dB 02:14:35 35.1 dB 73.3 dB 71.4 dB 74.1 dB 66.2 dB 0.0 dB
2021-05-21 90.2 dB 07:05:52 35.2 dB 00:01:59 35.0 dB 74.2 dB 72.3 dB 74.9 dB 65.0 dB 0.0 dB
2021-05-20 93.3 dB 13:51:35 31.2 dB 02:15:11 33.5 dB 74.2 dB 71.3 dB 75.1 dB 65.8 dB 0.0 dB
2021-05-19 92.3 dB 17:14:53 29.7 dB 01:57:02 35.1 dB 73.7 dB 71.2 dB 74.5 dB 65.2 dB 0.0 dB
2021-05-18 96.0 dB 08:43:33 29.9 dB 00:31:48 33.3 dB 74.0 dB 71.3 dB 74.6 dB 66.4 dB 0.0 dB
2021-05-17 91.7 dB 08:47:27 29.8 dB 01:13:55 33.5 dB 74.6 dB 73.1 dB 75.7 dB 66.0 dB 0.0 dB
2021-05-16 92.1 dB 10:41:28 29.0 dB 04:02:51 34.1 dB 73.3 dB 71.0 dB 74.6 dB 66.2 dB 0.0 dB
2021-05-15 88.3 dB 16:33:15 31.3 dB 02:09:16 34.8 dB 73.0 dB 72.2 dB 73.9 dB 65.5 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 68.6 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 70.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 64.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.