Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-10-18 85.2 dB 07:40:19 24.4 dB 04:04:08 58.3 dB 65.1 dB 0.0 dB 63.8 dB 29.4 dB 67.7 dB
2021-10-17 88.4 dB 14:29:44 27.4 dB 01:52:44 63.1 dB 65.1 dB 60.9 dB 66.3 dB 48.3 dB 0.0 dB
2021-10-16 87.6 dB 16:14:35 37.2 dB 18:01:01 28.8 dB 65.6 dB 60.6 dB 66.7 dB 46.9 dB 0.0 dB
2021-10-15 95.4 dB 05:49:26 46.0 dB 09:50:22 66.0 dB 67.4 dB 60.2 dB 67.9 dB 52.7 dB 0.0 dB
2021-10-14 92.2 dB 14:08:33 26.8 dB 03:24:10 27.6 dB 67.0 dB 59.8 dB 67.8 dB 47.8 dB 0.0 dB
2021-10-13 102.2 dB 00:55:18 33.1 dB 17:18:15 25.3 dB 70.6 dB 60.1 dB 72.2 dB 55.3 dB 0.0 dB
2021-10-12 112.3 dB 10:24:42 33.8 dB 04:49:14 35.9 dB 74.5 dB 64.3 dB 74.9 dB 35.9 dB 0.0 dB
2021-10-11 89.3 dB 09:46:41 35.8 dB 02:33:15 63.6 dB 66.1 dB 60.0 dB 67.0 dB 45.1 dB 0.0 dB
2021-10-10 101.2 dB 18:11:28 37.8 dB 03:08:50 27.8 dB 66.8 dB 63.6 dB 67.5 dB 52.8 dB 0.0 dB
2021-10-09 91.7 dB 00:00:00 39.4 dB 10:07:30 32.7 dB 65.8 dB 69.0 dB 67.5 dB 51.0 dB 0.0 dB
2021-10-08 90.5 dB 10:29:38 40.4 dB 06:31:23 66.0 dB 67.0 dB 69.0 dB 68.7 dB 53.6 dB 0.0 dB
2021-10-07 102.1 dB 14:32:51 40.7 dB 05:41:57 27.0 dB 66.9 dB 60.7 dB 67.3 dB 51.1 dB 0.0 dB
2021-10-06 89.6 dB 17:31:56 32.9 dB 02:32:34 28.1 dB 66.8 dB 60.5 dB 67.6 dB 43.6 dB 0.0 dB
2021-10-05 97.9 dB 12:23:41 27.4 dB 02:19:31 30.1 dB 66.6 dB 61.1 dB 67.3 dB 50.0 dB 0.0 dB
2021-10-04 98.9 dB 13:26:07 29.7 dB 04:21:22 27.9 dB 67.0 dB 60.5 dB 67.8 dB 48.9 dB 0.0 dB
2021-10-03 103.4 dB 12:26:09 30.9 dB 05:50:19 27.6 dB 66.9 dB 62.0 dB 67.3 dB 47.6 dB 0.0 dB
2021-10-02 92.8 dB 16:18:56 37.5 dB 02:44:24 28.5 dB 66.0 dB 61.2 dB 67.1 dB 51.4 dB 0.0 dB
2021-10-01 91.2 dB 10:01:35 35.6 dB 00:44:03 28.8 dB 67.3 dB 62.6 dB 68.1 dB 51.2 dB 0.0 dB
2021-09-30 88.3 dB 09:38:37 35.7 dB 05:02:17 64.8 dB 67.2 dB 62.5 dB 68.1 dB 49.7 dB 0.0 dB
2021-09-29 87.9 dB 12:23:38 36.8 dB 05:50:47 64.7 dB 67.0 dB 60.9 dB 67.7 dB 52.1 dB 0.0 dB
2021-09-28 98.1 dB 14:08:02 33.1 dB 04:42:23 27.1 dB 67.0 dB 60.9 dB 67.6 dB 50.8 dB 0.0 dB
2021-09-27 99.0 dB 13:35:48 25.4 dB 04:34:03 65.6 dB 67.6 dB 61.9 dB 68.2 dB 54.0 dB 0.0 dB
2021-09-26 95.2 dB 15:09:08 24.7 dB 03:44:09 29.0 dB 68.2 dB 64.8 dB 69.4 dB 52.7 dB 0.0 dB
2021-09-25 95.1 dB 13:45:17 28.4 dB 05:59:05 65.4 dB 67.5 dB 63.9 dB 68.5 dB 52.2 dB 0.0 dB
2021-09-24 90.6 dB 06:57:09 24.9 dB 02:04:06 29.7 dB 67.8 dB 63.9 dB 68.7 dB 51.2 dB 0.0 dB
2021-09-23 89.5 dB 12:34:57 31.7 dB 00:58:34 28.4 dB 67.7 dB 62.4 dB 68.4 dB 49.6 dB 0.0 dB
2021-09-22 98.1 dB 15:40:35 28.7 dB 05:13:30 28.8 dB 67.4 dB 62.1 dB 68.3 dB 52.1 dB 0.0 dB
2021-09-21 94.5 dB 13:28:12 36.8 dB 05:36:56 65.5 dB 67.9 dB 62.9 dB 68.7 dB 52.0 dB 0.0 dB
2021-09-20 94.0 dB 09:42:10 26.0 dB 03:20:26 65.6 dB 67.8 dB 63.5 dB 68.5 dB 53.3 dB 0.0 dB
2021-09-19 99.0 dB 16:20:41 29.9 dB 05:07:24 30.4 dB 69.0 dB 65.5 dB 69.8 dB 54.4 dB 0.0 dB
2021-09-18 97.1 dB 10:31:38 30.1 dB 06:07:04 66.0 dB 67.8 dB 65.5 dB 69.0 dB 54.3 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = 67.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 58.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 65.1 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 85.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 24.4 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 63.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 29.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.