Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-07-20 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.7 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2018-07-19 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.2 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2018-07-18 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.2 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2018-07-17 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2018-07-16 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 74.6 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2018-07-15 96.5 dB 00:08:32 34.2 dB 18:26:46 74.3 dB 73.2 dB 0.0 dB 74.0 dB 66.5 dB 0.0 dB
2018-07-14 97.5 dB 11:53:58 35.4 dB 01:51:26 72.1 dB 73.3 dB 72.7 dB 73.8 dB 66.2 dB 78.4 dB
2018-07-13 99.4 dB 00:43:03 28.1 dB 02:42:53 72.6 dB 73.8 dB 73.1 dB 75.2 dB 65.5 dB 79.0 dB
2018-07-12 100.9 dB 13:44:19 24.2 dB 02:55:50 72.1 dB 73.0 dB 73.6 dB 73.7 dB 65.4 dB 78.4 dB
2018-07-11 97.9 dB 08:29:02 26.9 dB 02:21:51 72.6 dB 73.2 dB 71.9 dB 73.7 dB 65.0 dB 78.9 dB
2018-07-10 97.0 dB 00:44:55 27.7 dB 02:58:20 71.8 dB 73.1 dB 72.1 dB 73.9 dB 65.3 dB 78.1 dB
2018-07-09 101.0 dB 11:22:00 29.2 dB 00:33:08 72.4 dB 73.8 dB 72.5 dB 74.3 dB 65.6 dB 78.8 dB
2018-07-08 92.7 dB 07:48:06 32.3 dB 01:43:04 72.1 dB 73.2 dB 73.1 dB 74.5 dB 66.3 dB 78.5 dB
2018-07-07 95.1 dB 14:45:31 25.8 dB 04:01:10 71.9 dB 73.0 dB 72.3 dB 73.8 dB 65.8 dB 78.2 dB
2018-07-06 96.7 dB 13:36:05 25.4 dB 00:56:32 71.8 dB 73.2 dB 72.0 dB 73.9 dB 65.2 dB 78.2 dB
2018-07-05 105.5 dB 08:19:47 24.5 dB 02:25:01 72.4 dB 74.0 dB 72.0 dB 74.2 dB 65.0 dB 78.8 dB
2018-07-04 96.4 dB 13:17:29 22.7 dB 01:58:40 71.5 dB 72.8 dB 71.7 dB 73.5 dB 64.7 dB 77.8 dB
2018-07-03 92.3 dB 11:34:24 23.4 dB 02:02:48 72.4 dB 73.3 dB 74.5 dB 74.4 dB 64.6 dB 78.7 dB
2018-07-02 103.7 dB 16:30:35 24.8 dB 02:43:09 72.7 dB 73.7 dB 74.0 dB 74.1 dB 65.5 dB 78.7 dB
2018-07-01 104.9 dB 18:21:04 24.6 dB 03:22:35 72.7 dB 73.3 dB 73.7 dB 74.1 dB 66.5 dB 78.9 dB
2018-06-30 90.0 dB 01:08:21 25.2 dB 03:08:23 72.9 dB 74.6 dB 72.1 dB 75.9 dB 66.7 dB 79.4 dB
2018-06-29 101.9 dB 14:53:37 23.9 dB 02:18:27 72.4 dB 73.7 dB 72.9 dB 74.5 dB 65.4 dB 78.7 dB
2018-06-28 103.0 dB 17:03:06 30.4 dB 05:43:50 72.1 dB 73.4 dB 71.8 dB 74.2 dB 66.3 dB 78.4 dB
2018-06-27 89.9 dB 16:43:22 34.6 dB 10:53:08 73.6 dB 73.1 dB 71.2 dB 74.1 dB 67.0 dB 79.7 dB
2018-06-26 94.1 dB 07:21:08 28.7 dB 00:41:34 72.6 dB 73.5 dB 74.1 dB 74.3 dB 65.0 dB 78.5 dB
2018-06-25 95.4 dB 00:52:25 23.5 dB 03:59:30 71.6 dB 72.8 dB 72.0 dB 73.6 dB 65.0 dB 77.9 dB
2018-06-24 100.9 dB 14:33:05 25.5 dB 03:23:04 72.3 dB 73.6 dB 71.9 dB 73.8 dB 66.0 dB 78.6 dB
2018-06-23 104.0 dB 09:36:04 32.9 dB 02:27:30 72.9 dB 73.8 dB 72.3 dB 74.3 dB 65.9 dB 79.2 dB
2018-06-22 95.5 dB 15:11:32 24.1 dB 02:58:56 72.0 dB 73.3 dB 73.0 dB 74.1 dB 64.8 dB 78.4 dB
2018-06-21 99.7 dB 00:20:19 23.3 dB 03:35:48 72.2 dB 72.9 dB 74.3 dB 73.7 dB 64.6 dB 78.1 dB
2018-06-20 102.8 dB 00:17:16 29.6 dB 00:46:12 71.8 dB 72.7 dB 72.1 dB 73.5 dB 64.2 dB 78.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4077 Път I-9, Варна-Златни пясъци, км 91+964


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 74.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.