Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-07-20 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2024-07-19 97.2 dB 11:51:49 42.3 dB 05:02:13 32.6 dB 71.2 dB 69.0 dB 72.4 dB 57.6 dB 0.0 dB
2024-07-18 94.5 dB 14:17:49 42.2 dB 04:20:14 32.7 dB 70.9 dB 69.8 dB 72.2 dB 58.9 dB 0.0 dB
2024-07-17 93.9 dB 00:09:20 42.0 dB 03:51:55 32.5 dB 70.9 dB 70.5 dB 72.5 dB 57.1 dB 0.0 dB
2024-07-16 93.3 dB 06:09:31 41.7 dB 15:56:05 32.6 dB 71.1 dB 68.6 dB 72.5 dB 57.5 dB 0.0 dB
2024-07-15 96.5 dB 18:05:06 42.0 dB 02:26:46 69.8 dB 71.2 dB 70.3 dB 72.7 dB 59.2 dB 0.0 dB
2024-07-14 95.5 dB 15:28:38 41.9 dB 14:53:16 31.9 dB 70.7 dB 72.1 dB 71.9 dB 59.0 dB 0.0 dB
2024-07-13 104.1 dB 08:00:34 41.9 dB 02:39:50 70.1 dB 72.0 dB 69.1 dB 71.5 dB 59.9 dB 0.0 dB
2024-07-12 102.0 dB 13:40:25 41.9 dB 01:05:29 69.9 dB 71.5 dB 69.9 dB 72.5 dB 58.4 dB 0.0 dB
2024-07-11 95.8 dB 07:56:44 42.1 dB 01:21:48 32.1 dB 71.1 dB 70.4 dB 72.5 dB 58.4 dB 0.0 dB
2024-07-10 92.8 dB 13:32:03 42.1 dB 01:17:02 70.1 dB 71.1 dB 69.9 dB 72.4 dB 58.2 dB 0.0 dB
2024-07-09 92.2 dB 11:05:03 42.2 dB 01:51:32 33.2 dB 71.1 dB 69.3 dB 72.5 dB 57.8 dB 0.0 dB
2024-07-08 94.1 dB 15:46:49 42.1 dB 01:09:00 69.6 dB 71.2 dB 69.0 dB 72.6 dB 58.9 dB 0.0 dB
2024-07-07 94.8 dB 13:28:51 42.2 dB 03:54:02 32.8 dB 70.5 dB 72.8 dB 72.1 dB 59.4 dB 0.0 dB
2024-07-06 98.3 dB 17:12:15 42.3 dB 16:01:12 33.4 dB 71.1 dB 69.4 dB 71.5 dB 58.4 dB 0.0 dB
2024-07-05 96.5 dB 17:09:32 42.7 dB 00:18:15 32.6 dB 71.6 dB 69.0 dB 72.7 dB 58.2 dB 0.0 dB
2024-07-04 90.8 dB 16:54:57 42.5 dB 00:54:36 33.5 dB 71.3 dB 72.2 dB 72.9 dB 57.7 dB 0.0 dB
2024-07-03 93.3 dB 14:50:00 42.4 dB 01:28:08 32.4 dB 71.4 dB 69.5 dB 72.2 dB 58.5 dB 0.0 dB
2024-07-02 89.0 dB 18:19:14 42.1 dB 03:11:32 32.6 dB 70.7 dB 68.2 dB 71.8 dB 57.3 dB 0.0 dB
2024-07-01 94.7 dB 15:31:35 42.2 dB 02:50:40 32.1 dB 71.0 dB 69.2 dB 72.2 dB 59.1 dB 0.0 dB
2024-06-30 109.9 dB 13:38:46 42.5 dB 01:29:50 32.8 dB 73.7 dB 71.1 dB 72.6 dB 59.1 dB 0.0 dB
2024-06-29 104.7 dB 11:28:52 42.6 dB 02:09:26 33.4 dB 71.6 dB 69.5 dB 71.9 dB 59.5 dB 0.0 dB
2024-06-28 100.2 dB 15:01:16 42.2 dB 02:58:45 34.2 dB 71.9 dB 69.3 dB 72.9 dB 59.0 dB 0.0 dB
2024-06-27 102.2 dB 01:08:12 42.1 dB 04:12:17 31.8 dB 71.2 dB 68.4 dB 72.5 dB 60.5 dB 0.0 dB
2024-06-26 95.4 dB 12:08:53 43.5 dB 04:04:39 69.7 dB 71.4 dB 68.6 dB 72.5 dB 58.8 dB 0.0 dB
2024-06-25 104.3 dB 17:02:57 43.7 dB 02:01:28 33.0 dB 71.8 dB 69.9 dB 72.3 dB 58.0 dB 0.0 dB
2024-06-24 97.8 dB 17:29:02 43.0 dB 02:40:51 32.1 dB 71.2 dB 68.9 dB 72.6 dB 59.2 dB 0.0 dB
2024-06-23 100.2 dB 18:21:01 43.2 dB 00:17:28 32.9 dB 71.8 dB 70.4 dB 73.0 dB 59.7 dB 0.0 dB
2024-06-22 95.9 dB 13:30:42 43.4 dB 15:34:29 32.9 dB 70.5 dB 72.3 dB 71.5 dB 59.3 dB 0.0 dB
2024-06-21 103.1 dB 10:57:53 43.3 dB 02:06:29 36.7 dB 71.9 dB 69.1 dB 72.7 dB 58.4 dB 0.0 dB
2024-06-20 99.0 dB 18:00:30 43.9 dB 01:00:08 32.1 dB 71.5 dB 72.7 dB 72.7 dB 56.9 dB 0.0 dB

Гр. Рaдомир, път от РПМ № 6, към установка на НТУ № 2086\


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = N/A dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.