Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2022-01-29 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 59.2 dB 0.0 dB 0.0 dB 63.9 dB 52.2 dB 0.0 dB
2022-01-28 92.3 dB 15:51:19 33.0 dB 04:00:38 69.0 dB 71.2 dB 65.6 dB 72.2 dB 54.0 dB 0.0 dB
2022-01-27 95.3 dB 17:11:25 31.4 dB 00:02:32 68.9 dB 71.2 dB 65.6 dB 71.9 dB 55.2 dB 0.0 dB
2022-01-26 88.7 dB 15:55:54 33.3 dB 04:24:22 30.6 dB 70.6 dB 65.5 dB 71.5 dB 53.0 dB 0.0 dB
2022-01-25 88.0 dB 08:36:20 32.8 dB 01:58:29 68.7 dB 70.9 dB 65.3 dB 72.0 dB 53.0 dB 0.0 dB
2022-01-24 87.9 dB 12:01:20 36.6 dB 01:06:43 68.1 dB 70.5 dB 64.9 dB 71.7 dB 53.1 dB 0.0 dB
2022-01-23 87.6 dB 07:36:28 33.2 dB 01:27:07 67.4 dB 69.5 dB 65.6 dB 70.8 dB 56.1 dB 0.0 dB
2022-01-22 88.2 dB 17:26:15 31.2 dB 04:12:35 30.8 dB 69.8 dB 64.4 dB 70.9 dB 52.8 dB 0.0 dB
2022-01-21 89.2 dB 15:07:53 30.8 dB 03:49:51 29.3 dB 70.2 dB 63.7 dB 72.0 dB 53.5 dB 0.0 dB
2022-01-20 91.8 dB 07:54:03 31.8 dB 00:49:50 30.6 dB 71.0 dB 64.7 dB 72.0 dB 54.2 dB 0.0 dB
2022-01-19 88.7 dB 17:52:21 31.2 dB 02:34:39 68.8 dB 71.0 dB 65.2 dB 72.0 dB 55.0 dB 0.0 dB
2022-01-18 92.5 dB 07:22:03 30.8 dB 01:02:45 29.6 dB 71.3 dB 65.9 dB 72.2 dB 55.8 dB 0.0 dB
2022-01-17 88.2 dB 13:37:09 32.0 dB 00:58:07 30.1 dB 71.1 dB 65.6 dB 72.2 dB 55.5 dB 0.0 dB
2022-01-16 94.0 dB 07:50:48 32.5 dB 02:38:24 29.6 dB 69.8 dB 66.2 dB 71.1 dB 56.4 dB 0.0 dB
2022-01-15 88.3 dB 09:54:48 33.4 dB 01:45:46 32.1 dB 70.0 dB 66.1 dB 71.0 dB 56.8 dB 0.0 dB
2022-01-14 93.4 dB 07:48:03 34.7 dB 00:05:46 30.8 dB 71.2 dB 65.9 dB 72.0 dB 56.1 dB 0.0 dB
2022-01-13 87.9 dB 11:51:36 33.4 dB 01:19:02 69.2 dB 71.3 dB 67.4 dB 72.1 dB 55.6 dB 0.0 dB
2022-01-12 88.1 dB 05:30:08 40.1 dB 04:16:33 70.0 dB 71.2 dB 65.7 dB 72.5 dB 62.6 dB 0.0 dB
2022-01-11 91.7 dB 11:38:43 52.3 dB 10:56:41 35.0 dB 73.7 dB 72.8 dB 75.0 dB 66.5 dB 0.0 dB
2022-01-10 87.1 dB 07:52:11 28.8 dB 00:16:05 69.3 dB 71.4 dB 66.4 dB 72.1 dB 55.2 dB 0.0 dB
2022-01-09 91.0 dB 13:58:17 29.3 dB 01:26:29 30.3 dB 69.9 dB 66.3 dB 70.9 dB 56.2 dB 0.0 dB
2022-01-08 89.5 dB 17:43:22 27.9 dB 02:09:57 67.9 dB 70.1 dB 65.7 dB 71.2 dB 55.7 dB 0.0 dB
2022-01-07 91.4 dB 13:15:37 34.5 dB 02:18:39 30.6 dB 71.0 dB 65.5 dB 71.7 dB 56.6 dB 0.0 dB
2022-01-06 87.1 dB 16:29:11 29.1 dB 03:24:35 68.3 dB 70.5 dB 66.0 dB 71.3 dB 54.6 dB 0.0 dB
2022-01-05 96.0 dB 11:36:43 28.9 dB 01:13:57 29.0 dB 70.9 dB 64.8 dB 71.8 dB 52.5 dB 0.0 dB
2022-01-04 89.6 dB 18:11:21 30.0 dB 04:15:22 30.3 dB 70.6 dB 65.1 dB 71.3 dB 55.9 dB 0.0 dB
2022-01-03 98.9 dB 14:55:56 28.3 dB 03:30:36 68.3 dB 70.6 dB 65.4 dB 71.3 dB 53.6 dB 0.0 dB
2022-01-02 99.3 dB 15:03:09 28.1 dB 04:18:52 67.7 dB 70.0 dB 65.7 dB 71.2 dB 50.4 dB 0.0 dB
2022-01-01 93.8 dB 13:59:26 29.9 dB 04:30:26 66.4 dB 67.1 dB 63.7 dB 69.2 dB 55.7 dB 0.0 dB
2021-12-31 89.5 dB 09:29:48 29.6 dB 03:13:16 28.8 dB 69.2 dB 63.3 dB 70.2 dB 54.4 dB 0.0 dB
2021-12-30 95.4 dB 11:52:51 31.1 dB 03:40:58 31.5 dB 71.5 dB 66.7 dB 72.3 dB 57.4 dB 0.0 dB
2021-12-29 106.3 dB 15:23:22 29.0 dB 01:36:57 69.5 dB 71.8 dB 66.2 dB 71.7 dB 56.0 dB 0.0 dB

Гр. Рaдомир, път от РПМ № 6, към установка на НТУ № 2086\


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 59.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 63.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 52.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.