Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-10-18 87.5 dB 07:18:45 28.9 dB 01:17:14 66.2 dB 73.0 dB 0.0 dB 72.0 dB 48.6 dB 74.2 dB
2021-10-17 90.5 dB 16:47:29 30.3 dB 02:37:52 68.9 dB 70.8 dB 68.9 dB 72.2 dB 55.8 dB 0.0 dB
2021-10-16 87.8 dB 10:19:04 32.0 dB 00:17:10 69.2 dB 71.2 dB 67.4 dB 72.2 dB 58.9 dB 0.0 dB
2021-10-15 96.6 dB 07:33:26 34.0 dB 02:49:26 70.7 dB 72.9 dB 67.5 dB 73.4 dB 57.9 dB 0.0 dB
2021-10-14 90.5 dB 16:47:32 28.7 dB 03:28:09 32.0 dB 73.8 dB 68.8 dB 74.5 dB 56.5 dB 0.0 dB
2021-10-13 90.6 dB 13:53:14 28.4 dB 04:32:22 31.7 dB 72.1 dB 67.5 dB 73.1 dB 55.7 dB 0.0 dB
2021-10-12 95.9 dB 08:51:43 29.2 dB 01:44:28 31.1 dB 72.9 dB 68.4 dB 73.8 dB 56.6 dB 0.0 dB
2021-10-11 91.0 dB 16:04:33 29.6 dB 02:02:37 70.4 dB 72.5 dB 67.6 dB 73.9 dB 56.2 dB 0.0 dB
2021-10-10 88.3 dB 14:28:30 28.7 dB 01:29:30 31.3 dB 72.6 dB 69.2 dB 74.0 dB 58.4 dB 0.0 dB
2021-10-09 89.6 dB 18:01:12 31.1 dB 05:33:06 70.2 dB 72.3 dB 68.2 dB 73.5 dB 57.2 dB 0.0 dB
2021-10-08 91.2 dB 12:11:29 28.4 dB 00:05:39 70.7 dB 72.8 dB 67.9 dB 73.7 dB 57.6 dB 0.0 dB
2021-10-07 92.5 dB 16:21:11 28.5 dB 03:26:26 32.6 dB 71.8 dB 66.8 dB 72.7 dB 54.5 dB 0.0 dB
2021-10-06 95.0 dB 06:36:55 27.6 dB 02:56:00 31.3 dB 71.7 dB 67.5 dB 72.6 dB 57.1 dB 0.0 dB
2021-10-05 97.8 dB 15:06:27 29.1 dB 03:47:50 31.4 dB 72.1 dB 67.6 dB 73.0 dB 54.4 dB 0.0 dB
2021-10-04 97.0 dB 16:02:46 29.4 dB 03:52:35 31.6 dB 72.0 dB 67.9 dB 73.0 dB 57.6 dB 0.0 dB
2021-10-03 99.0 dB 17:00:45 28.0 dB 04:53:44 32.0 dB 72.3 dB 71.3 dB 73.7 dB 57.7 dB 0.0 dB
2021-10-02 98.9 dB 16:55:48 28.9 dB 01:36:43 32.7 dB 71.7 dB 69.1 dB 72.2 dB 58.5 dB 0.0 dB
2021-10-01 96.6 dB 16:04:04 28.9 dB 03:15:09 30.9 dB 72.2 dB 68.3 dB 73.0 dB 58.2 dB 0.0 dB
2021-09-30 90.4 dB 18:18:16 27.6 dB 03:27:00 69.7 dB 71.9 dB 67.2 dB 72.8 dB 55.8 dB 0.0 dB
2021-09-29 90.7 dB 13:18:32 27.7 dB 02:11:17 69.5 dB 71.6 dB 67.2 dB 72.6 dB 56.5 dB 0.0 dB
2021-09-28 99.7 dB 07:18:28 41.5 dB 02:10:39 69.9 dB 72.0 dB 67.3 dB 73.0 dB 55.4 dB 0.0 dB
2021-09-27 97.7 dB 17:37:12 29.1 dB 05:07:30 70.0 dB 71.8 dB 68.7 dB 73.0 dB 56.9 dB 0.0 dB
2021-09-26 98.7 dB 15:20:05 28.1 dB 03:15:10 30.9 dB 71.9 dB 71.3 dB 73.0 dB 58.2 dB 0.0 dB
2021-09-25 93.5 dB 15:02:50 29.0 dB 03:19:35 69.4 dB 71.1 dB 69.5 dB 72.1 dB 57.5 dB 0.0 dB
2021-09-24 101.0 dB 16:21:44 29.3 dB 00:11:45 31.4 dB 72.1 dB 68.6 dB 73.0 dB 56.6 dB 0.0 dB
2021-09-23 88.8 dB 09:54:59 28.1 dB 01:33:14 31.1 dB 71.9 dB 68.2 dB 72.9 dB 56.7 dB 0.0 dB
2021-09-22 93.5 dB 11:33:19 27.4 dB 04:54:55 31.2 dB 71.7 dB 68.8 dB 72.8 dB 56.7 dB 0.0 dB
2021-09-21 96.1 dB 12:22:58 27.4 dB 02:28:47 70.2 dB 72.1 dB 68.8 dB 73.0 dB 55.1 dB 0.0 dB
2021-09-20 95.1 dB 08:33:08 26.5 dB 03:44:44 69.6 dB 71.6 dB 68.0 dB 72.6 dB 56.8 dB 0.0 dB
2021-09-19 101.8 dB 15:29:37 27.1 dB 02:57:35 30.8 dB 72.2 dB 69.7 dB 73.4 dB 57.5 dB 0.0 dB
2021-09-18 97.6 dB 13:55:28 41.3 dB 03:31:21 69.7 dB 71.8 dB 68.3 dB 72.5 dB 58.2 dB 0.0 dB

Гр. Рaдомир, път от РПМ № 6, към установка на НТУ № 2086\


Дневни показатели:  L24 = 74.2 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 66.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 73.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 87.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 28.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 72.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 48.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.