Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-01-22 98.0 dB 17:17:26 27.7 dB 00:00:40 75.6 dB 77.2 dB 74.1 dB 78.1 dB 64.6 dB 82.0 dB
2018-01-21 93.8 dB 11:06:13 26.5 dB 02:55:34 73.9 dB 75.7 dB 73.3 dB 76.5 dB 66.0 dB 80.4 dB
2018-01-20 91.1 dB 16:26:35 31.1 dB 01:10:10 74.5 dB 76.3 dB 73.5 dB 77.0 dB 67.6 dB 81.1 dB
2018-01-19 93.4 dB 11:17:08 27.0 dB 03:56:29 74.9 dB 76.7 dB 74.1 dB 77.4 dB 65.4 dB 81.4 dB
2018-01-18 92.5 dB 13:42:16 46.8 dB 00:02:03 76.1 dB 77.7 dB 73.0 dB 78.5 dB 69.9 dB 82.6 dB
2018-01-17 96.8 dB 12:05:55 28.0 dB 01:43:23 74.6 dB 76.6 dB 72.5 dB 77.3 dB 64.7 dB 81.2 dB
2018-01-16 91.0 dB 10:44:26 22.9 dB 01:02:49 74.9 dB 76.9 dB 73.1 dB 77.5 dB 64.8 dB 81.5 dB
2018-01-15 96.3 dB 18:42:04 25.3 dB 04:21:20 75.0 dB 77.1 dB 73.1 dB 77.7 dB 63.3 dB 81.6 dB
2018-01-14 88.8 dB 12:25:24 29.3 dB 04:33:51 73.8 dB 75.6 dB 73.2 dB 76.4 dB 66.7 dB 80.3 dB
2018-01-13 98.1 dB 17:29:28 31.1 dB 02:14:34 75.4 dB 77.3 dB 73.7 dB 78.0 dB 68.3 dB 81.9 dB
2018-01-12 91.1 dB 09:53:25 25.2 dB 03:03:05 75.1 dB 76.9 dB 73.9 dB 77.7 dB 65.9 dB 81.6 dB
2018-01-11 93.8 dB 16:12:03 23.6 dB 04:06:56 75.1 dB 76.9 dB 73.4 dB 77.6 dB 67.0 dB 81.6 dB
2018-01-10 94.3 dB 10:57:47 27.2 dB 03:58:37 75.6 dB 77.4 dB 74.6 dB 78.0 dB 66.4 dB 82.1 dB
2018-01-09 94.7 dB 09:24:06 29.9 dB 03:25:30 75.1 dB 77.0 dB 74.2 dB 77.5 dB 65.3 dB 81.6 dB
2018-01-08 92.6 dB 11:40:56 28.8 dB 02:13:09 75.0 dB 76.9 dB 73.2 dB 77.6 dB 65.3 dB 81.5 dB
2018-01-07 93.7 dB 10:14:10 31.5 dB 03:52:35 73.7 dB 75.3 dB 73.2 dB 76.0 dB 68.0 dB 80.2 dB
2018-01-06 98.2 dB 15:53:59 29.5 dB 03:16:15 74.4 dB 76.1 dB 73.4 dB 76.7 dB 67.7 dB 80.9 dB
2018-01-05 93.0 dB 17:16:19 27.4 dB 01:09:11 74.8 dB 76.7 dB 73.5 dB 77.4 dB 66.0 dB 81.3 dB
2018-01-04 90.1 dB 15:45:07 27.2 dB 02:24:38 74.4 dB 76.3 dB 72.8 dB 76.9 dB 65.7 dB 80.9 dB
2018-01-03 93.7 dB 13:51:33 25.9 dB 02:19:26 74.5 dB 76.3 dB 73.4 dB 76.9 dB 64.8 dB 81.0 dB
2018-01-02 97.5 dB 15:14:02 28.2 dB 04:09:08 74.6 dB 76.5 dB 73.0 dB 77.0 dB 63.4 dB 81.1 dB
2018-01-01 94.8 dB 12:40:57 30.2 dB 04:12:37 72.6 dB 74.1 dB 72.1 dB 75.5 dB 67.3 dB 79.1 dB
2017-12-31 92.9 dB 17:03:26 26.9 dB 04:43:57 72.6 dB 74.4 dB 70.9 dB 75.2 dB 65.5 dB 79.1 dB
2017-12-30 88.1 dB 08:26:51 26.1 dB 02:25:31 73.8 dB 75.4 dB 72.5 dB 76.0 dB 68.6 dB 80.2 dB
2017-12-29 90.2 dB 13:00:05 27.6 dB 02:43:43 74.7 dB 76.6 dB 73.5 dB 77.1 dB 67.5 dB 81.2 dB
2017-12-28 97.2 dB 13:54:47 26.3 dB 02:58:07 74.7 dB 76.6 dB 73.0 dB 77.2 dB 66.7 dB 81.2 dB
2017-12-27 89.6 dB 12:27:22 28.4 dB 01:06:59 73.5 dB 75.6 dB 71.1 dB 76.7 dB 64.3 dB 80.1 dB
2017-12-26 96.7 dB 14:30:45 29.6 dB 02:54:46 73.6 dB 75.5 dB 71.0 dB 76.3 dB 67.2 dB 80.1 dB
2017-12-25 101.7 dB 15:54:33 24.3 dB 04:50:22 73.3 dB 75.2 dB 72.5 dB 75.8 dB 63.0 dB 79.8 dB
2017-12-24 91.5 dB 11:48:07 30.8 dB 04:05:22 73.2 dB 74.9 dB 71.0 dB 75.9 dB 68.1 dB 79.7 dB
2017-12-23 90.4 dB 12:25:43 38.5 dB 05:58:31 74.2 dB 75.7 dB 73.3 dB 76.3 dB 69.2 dB 80.7 dB
2017-12-22 90.0 dB 07:11:05 27.0 dB 02:33:50 75.1 dB 76.8 dB 74.5 dB 77.4 dB 68.1 dB 81.6 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4098: Асеновградско шосе но. 1, 7-ми км Път 286, Пловдив-Асеновгра, км 18+631


Дневни показатели:  L24 = 82.0 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 75.6 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 77.2 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 74.1 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 98.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 27.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 78.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 64.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.