Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-09-19 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 62.4 dB 0.0 dB 0.0 dB 66.1 dB 55.7 dB 0.0 dB
2019-09-18 98.5 dB 17:36:51 28.1 dB 06:13:30 72.2 dB 74.1 dB 70.8 dB 74.8 dB 61.2 dB 0.0 dB
2019-09-17 94.9 dB 17:57:40 26.0 dB 03:13:16 33.0 dB 73.9 dB 70.8 dB 74.5 dB 60.9 dB 0.0 dB
2019-09-16 95.7 dB 12:21:23 29.3 dB 04:11:39 33.5 dB 74.4 dB 70.5 dB 75.0 dB 63.4 dB 0.0 dB
2019-09-15 95.2 dB 15:46:20 43.5 dB 08:33:29 34.1 dB 75.2 dB 71.9 dB 76.2 dB 64.7 dB 0.0 dB
2019-09-14 100.3 dB 17:14:44 33.6 dB 05:53:19 73.0 dB 74.9 dB 72.4 dB 75.6 dB 64.4 dB 0.0 dB
2019-09-13 97.2 dB 16:35:02 41.5 dB 06:52:07 34.4 dB 75.1 dB 71.9 dB 75.8 dB 63.6 dB 0.0 dB
2019-09-12 90.4 dB 06:05:57 35.3 dB 06:28:08 72.8 dB 75.0 dB 71.1 dB 75.9 dB 62.4 dB 0.0 dB
2019-09-11 98.3 dB 08:39:38 35.5 dB 05:42:12 33.6 dB 74.9 dB 71.3 dB 75.5 dB 63.4 dB 0.0 dB
2019-09-10 91.5 dB 15:03:45 34.5 dB 05:08:51 34.2 dB 75.0 dB 71.8 dB 75.8 dB 63.2 dB 0.0 dB
2019-09-09 97.3 dB 05:53:14 33.8 dB 05:51:18 73.7 dB 75.8 dB 71.7 dB 76.4 dB 64.4 dB 0.0 dB
2019-09-08 97.1 dB 17:19:31 35.4 dB 06:06:51 74.8 dB 76.8 dB 73.6 dB 77.6 dB 67.0 dB 0.0 dB
2019-09-07 94.5 dB 15:03:06 33.0 dB 05:29:12 35.7 dB 76.2 dB 74.3 dB 77.2 dB 65.6 dB 0.0 dB
2019-09-06 96.2 dB 16:46:32 30.7 dB 06:07:24 36.4 dB 76.1 dB 73.5 dB 76.8 dB 65.4 dB 0.0 dB
2019-09-05 97.9 dB 13:26:29 41.9 dB 06:16:13 35.8 dB 75.8 dB 73.9 dB 76.3 dB 64.3 dB 0.0 dB
2019-09-04 91.4 dB 16:41:05 31.9 dB 05:38:18 35.1 dB 75.4 dB 72.4 dB 76.1 dB 64.2 dB 0.0 dB
2019-09-03 95.2 dB 12:58:33 31.8 dB 05:41:27 73.3 dB 75.2 dB 72.8 dB 75.8 dB 64.0 dB 0.0 dB
2019-09-02 104.6 dB 08:02:22 32.5 dB 05:53:36 35.2 dB 75.9 dB 72.7 dB 76.5 dB 65.9 dB 0.0 dB
2019-09-01 100.2 dB 00:33:35 35.0 dB 05:43:08 35.3 dB 76.9 dB 74.3 dB 77.8 dB 66.8 dB 0.0 dB
2019-08-31 99.1 dB 08:18:04 35.4 dB 05:39:16 74.6 dB 76.5 dB 73.4 dB 77.4 dB 66.9 dB 0.0 dB
2019-08-30 98.5 dB 13:01:34 30.9 dB 05:06:49 74.3 dB 76.0 dB 73.9 dB 76.6 dB 65.0 dB 0.0 dB
2019-08-29 98.0 dB 12:51:47 31.8 dB 05:51:37 73.9 dB 75.8 dB 73.4 dB 76.3 dB 65.2 dB 0.0 dB
2019-08-28 95.8 dB 17:39:06 33.2 dB 05:58:54 73.8 dB 75.7 dB 72.7 dB 76.5 dB 65.7 dB 0.0 dB
2019-08-27 93.0 dB 17:55:38 33.1 dB 05:48:40 35.3 dB 75.5 dB 73.5 dB 76.2 dB 65.3 dB 0.0 dB
2019-08-26 96.9 dB 17:46:09 36.2 dB 05:51:51 74.3 dB 76.2 dB 73.0 dB 76.7 dB 66.8 dB 0.0 dB
2019-08-25 98.8 dB 12:16:02 35.3 dB 05:59:13 75.4 dB 77.1 dB 75.0 dB 78.0 dB 68.1 dB 0.0 dB
2019-08-24 97.0 dB 05:54:40 36.4 dB 06:16:09 36.1 dB 76.5 dB 75.1 dB 77.3 dB 68.4 dB 0.0 dB
2019-08-23 96.9 dB 15:03:30 35.4 dB 05:57:13 74.7 dB 76.2 dB 74.9 dB 76.9 dB 66.7 dB 0.0 dB
2019-08-22 98.9 dB 16:49:03 35.0 dB 05:36:59 74.3 dB 76.0 dB 74.0 dB 76.6 dB 65.9 dB 0.0 dB
2019-08-21 97.5 dB 16:37:11 32.0 dB 05:35:14 35.5 dB 76.0 dB 73.4 dB 76.7 dB 66.3 dB 0.0 dB
2019-08-20 93.6 dB 14:52:32 31.1 dB 04:46:54 35.8 dB 75.9 dB 73.6 dB 76.5 dB 66.4 dB 0.0 dB
2019-08-19 104.2 dB 02:33:30 32.0 dB 05:24:34 74.8 dB 76.4 dB 74.0 dB 77.0 dB 67.4 dB 81.3 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 62.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 66.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 55.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.