Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-06-15 87.0 dB 06:26:12 31.8 dB 03:36:49 66.4 dB 72.6 dB 0.0 dB 71.1 dB 55.9 dB 74.7 dB
2021-06-14 101.2 dB 07:56:22 27.1 dB 01:09:37 33.5 dB 75.5 dB 71.4 dB 76.0 dB 63.2 dB 0.0 dB
2021-06-13 99.4 dB 14:38:22 25.5 dB 01:37:36 74.3 dB 76.2 dB 73.5 dB 77.7 dB 65.1 dB 0.0 dB
2021-06-12 96.1 dB 12:23:00 25.0 dB 03:33:44 73.3 dB 75.1 dB 72.4 dB 76.1 dB 64.4 dB 0.0 dB
2021-06-11 92.7 dB 14:43:55 25.2 dB 02:59:54 35.5 dB 75.4 dB 73.5 dB 76.3 dB 62.3 dB 0.0 dB
2021-06-10 92.3 dB 08:08:48 25.0 dB 03:02:58 72.9 dB 74.8 dB 72.1 dB 75.6 dB 61.3 dB 0.0 dB
2021-06-09 94.8 dB 13:47:12 24.2 dB 01:20:52 33.8 dB 74.8 dB 71.7 dB 75.6 dB 60.4 dB 0.0 dB
2021-06-08 104.2 dB 16:30:45 24.5 dB 03:04:09 72.8 dB 75.0 dB 71.1 dB 75.6 dB 59.9 dB 0.0 dB
2021-06-07 97.5 dB 16:22:32 24.5 dB 00:36:17 72.7 dB 74.9 dB 70.6 dB 75.5 dB 60.6 dB 0.0 dB
2021-06-06 96.3 dB 13:05:07 27.9 dB 02:18:02 34.2 dB 75.3 dB 72.9 dB 76.6 dB 64.5 dB 0.0 dB
2021-06-05 96.6 dB 07:55:14 28.0 dB 03:56:38 34.2 dB 74.7 dB 72.5 dB 75.5 dB 64.3 dB 0.0 dB
2021-06-04 97.3 dB 17:00:07 25.9 dB 03:46:53 73.5 dB 75.4 dB 73.0 dB 76.3 dB 61.0 dB 0.0 dB
2021-06-03 91.9 dB 10:56:21 24.3 dB 03:53:10 72.9 dB 75.1 dB 71.5 dB 75.8 dB 57.1 dB 0.0 dB
2021-06-02 89.5 dB 16:24:46 31.7 dB 02:15:05 32.7 dB 75.3 dB 70.7 dB 76.0 dB 58.6 dB 0.0 dB
2021-06-01 94.7 dB 13:55:58 29.5 dB 03:34:02 33.5 dB 75.3 dB 70.8 dB 76.0 dB 57.1 dB 0.0 dB
2021-05-31 91.8 dB 15:14:05 24.8 dB 00:23:24 73.2 dB 75.5 dB 70.8 dB 76.4 dB 59.9 dB 0.0 dB
2021-05-30 102.0 dB 15:46:31 26.2 dB 01:22:27 33.3 dB 75.0 dB 72.2 dB 75.7 dB 61.6 dB 0.0 dB
2021-05-29 95.6 dB 14:28:02 24.9 dB 01:37:07 33.7 dB 74.7 dB 71.5 dB 75.5 dB 61.2 dB 0.0 dB
2021-05-28 90.0 dB 12:05:13 28.3 dB 04:37:32 33.7 dB 75.4 dB 72.0 dB 76.0 dB 59.4 dB 0.0 dB
2021-05-27 92.3 dB 17:47:01 27.0 dB 01:14:34 32.8 dB 74.9 dB 71.0 dB 75.7 dB 58.0 dB 0.0 dB
2021-05-26 100.6 dB 11:37:43 23.9 dB 04:15:41 32.7 dB 75.1 dB 70.3 dB 75.8 dB 58.0 dB 0.0 dB
2021-05-25 96.0 dB 18:04:36 26.5 dB 02:46:07 32.3 dB 75.4 dB 71.5 dB 76.0 dB 59.9 dB 0.0 dB
2021-05-24 93.4 dB 16:22:22 26.3 dB 04:06:31 33.7 dB 75.6 dB 72.4 dB 76.5 dB 60.8 dB 0.0 dB
2021-05-23 101.3 dB 12:03:25 24.6 dB 03:39:49 33.7 dB 75.1 dB 72.6 dB 76.1 dB 61.7 dB 0.0 dB
2021-05-22 99.9 dB 14:26:50 27.6 dB 03:28:11 33.5 dB 75.3 dB 72.3 dB 76.0 dB 60.0 dB 0.0 dB
2021-05-21 88.4 dB 17:07:59 23.5 dB 01:22:43 34.7 dB 75.4 dB 72.3 dB 76.3 dB 58.0 dB 0.0 dB
2021-05-20 94.2 dB 10:43:13 24.4 dB 03:32:49 33.1 dB 74.9 dB 70.6 dB 75.7 dB 57.2 dB 0.0 dB
2021-05-19 91.6 dB 17:11:43 35.5 dB 01:00:37 33.1 dB 74.8 dB 70.6 dB 75.6 dB 59.1 dB 0.0 dB
2021-05-18 95.0 dB 17:52:03 24.3 dB 01:52:57 72.7 dB 75.1 dB 70.4 dB 75.7 dB 54.5 dB 0.0 dB
2021-05-17 90.6 dB 17:47:40 24.9 dB 01:12:41 72.4 dB 74.7 dB 69.8 dB 75.4 dB 58.6 dB 0.0 dB
2021-05-16 101.6 dB 09:25:24 24.8 dB 04:07:47 32.3 dB 74.1 dB 71.5 dB 75.1 dB 59.3 dB 0.0 dB
2021-05-15 95.8 dB 10:25:43 24.4 dB 02:57:53 72.6 dB 74.7 dB 71.4 dB 75.4 dB 58.4 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 74.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 66.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 72.6 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 87.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 31.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 71.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 55.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.